Hållbart

Från design och materialval till produktion, transport, användning och återvinning; våra blandare och duschar respekterar miljön på alla nivåer.

Hållbart

Hållbarhet för oss är att se helheten, och vara miljömedvetna genom hela produktionskedjan. Därför börjar vi på hemmaplan, i vår egen fabrik i Mora genom att fokusera på de små miljöutmaningarna i vardagen. När vi tillverkar våra kranar och duschar tar vi mesta möjliga miljöhänsyn i varje steg – från utformning och materialval till produktion, transporter, användning och återvinning.