coldstart.jpg

Kallstart

Kallstart kräver mindre varmvatten men ger samma härliga känsla. Öppnar du kranen med spaken rakt fram får du bara kallvatten, vilket sparar rejält med varmvatten.

ecoplus.jpg

Extra vattenbesparing

Extra vattenbesparing eftersom fullt flöde kräver ett aktivt val. På säkerhetsblandarens flödesratt finns en Eco Plus-knapp och på ettgreppsblandaren måste spaken passera ett motstånd för fullt flöde.

ecosafe.jpg

EcoSafe®

Konceptet EcoSafe® bygger på ­miljömedvetenhet genom hela produktkedjan. Det handlar bland annat om minskad miljöbelastning i fabrik, smarta ­materialval och energismarta funktioner. Allt syftar till att ha miljövänliga och återvinningsbara produkter.

easytouse.jpg

Easy to use

Easy to use innebär att produkten är lättanvänd för alla oberoende av ålder, hälsa eller fysisk styrka. Vi är stolta över att göra kranar som underlättar vardagen för människor oavsett behov.

softclosing.jpg

Mjukstängning

Mjukstängning betyder att kranen stängs med en liten fördröjning. Det tar bort tryckstötar och ­smällar i rör och blandare vilket förlänger livstiden. En världsunik teknik vi är omåttligt stolta över.

ecoflow.jpg

Extra vattenbesparing

Extra vattenbesparing tack vare en enkel ­lösning som reglerar flödet i ettgreppsblandare och duschar. Tvättställsblandarna är begränsade till 5 eller 6 l/min och köksblandare till 9 l/min. Duscharna är begränsade till max. 12 l/min.

safetemp_toksvart.jpg

Jämn temperatur

Ingen risk för skållning tack vare en finurlig lösning som gör att vatten-­temperaturen alltid håller sig inom ±1 °C.

anti-bactus.jpg

Antibactus

Antibactus är produkter som är avsedda för genomspolning med hett vatten i förebyggande syfte. Detta reducerar risken för att gynnsamma miljöer för legionellatillväxt bildas alternativt avlägsnar eventuellt uppkomna bakterier i ledningarna.

leadfree.jpg

Lead Free

Lead Free innebär att vi bytt ut det bly som normalt finns i mässingslegeringar. På så sätt får vi produkter med en mindre miljöpåverkan. Lead Free-märkta produkter innehåller mindre än 0,1 % bly och är därmed klassade som blyfria.

frostsafe.jpg

Frost Safe

Våra trädgårdskranar är självdränerande och därmed frostsäkra även om man glömt att demontera trägårdsslangen inför höstens och vinterns minusgrader. Vi rekommenderar dock att man alltid demonterar slang och koppling när det föreligger risk för frost. Med typgodkänd backventil.

hygieneflush.jpg

Hygienspolning

En programmerbar funktion som förhindrar stillastående vatten och säkerställer att ett regelbundet utbyte sker av både varm- och kallvatten, vilket förhindrar bakterietillväxt i vattenledningarna. Hygienspolning skall inte förväxlas med hetvattenspolning som avlägsnar eventuellt uppkomna bakterier i ledningarna.

safetouch.jpg

Safe Touch

Tack vare ytterhöljet på produkter med Safe Touch, håller sig utsidan av blandaren relativt sval vid beröring. Produkter med funktionen Safe Touch lämpar sig i miljöer med särskilda krav, till exempel inom äldrevård och offentliga miljöer.

tronicwms.jpg

Tronic WMS (Water Management System)

Produkter som kan integreras med vårt överordnade system Tronic WMS. Datat från blandarna kan bland annat användas till att optimera vatten- och energiförbrukningen samtidigt som man även kan programmera blandaren via plattformen.