"Omvärldskraven är utmanande och ändrar sig från dag till dag, men vi håller oss uppdaterade för att hela tiden anpassa våra produkter"
 
Bengt Andersson – Certifieringsexpert.

Våra produkter är miljöcertifierade och uppfyller lag och marknadskrav för ett hållbart byggande.

Den snabba byggtakten är utmanande att förena med Sveriges klimatmål om noll nettoutsläpp år 2045, då bygg och fastighetssektorn står för 1/5 av Sveriges totala utsläpp av växthusgaser. En ny lag har trätt i kraft sedan 2022 som ställer krav på att byggherrar ska beräkna och redovisa byggnaders klimatpåverkan. Detta innebär att det kommer ställas krav på oss som materialleverantör att leverera miljövarudeklarationer (EPD) för våra produkter.

Nya 9000XE uppfyller kraven

Självklart uppfyller FMM 9000XE-serien de många gröna lag- och marknadskrav som ställs på bygg- och fastighetssektorn i dag. Serien är utvecklad och testad i enlighet med Boverkets Byggregler, EU-taxonomin, RISE/KIWA Energiklassificering, 
Byggvarubedömningen/SundaHus och Miljöbyggnad/LEED/BREEAM.

Produkterna har miljövarudeklarationer, även kallade EPD:er, där produkternas totala klimatpåverkan under hela livscykeln redovisas.

Certifieringar / Miljöbedömningar