Vad är kallstart?

Komforten bibehålls och det går lika snabbt att få varmt vatten som i en vanlig kran. Sedan tidigare finns även ett inbyggt skållningsskydd vilket minskar risken för skållning av hett vatten.

Kallstartfunktionen ger en hög varmvattenbesparing med minimal inverkan på komforten. Med spaken i läget rakt fram kommer alltid kallt vatten. De flesta av oss tycker att det är enklast att öppna och stänga i detta läge. Nästa gång du skall tappa vatten startar du från kallt och slösar därmed inte med varmvatten.

En annan fördel är att man vid korta tappningar undviker att dra upp varmvatten i rören som sedan står och kallnar till ingen nytta.

Inblandningen av varmvatten sker först när spaken vrids till vänster om centrumlinjen. Här måste man aktivt vrida spaken åt vänster för att få varmvatten. Det slentrianmässiga slöseriet med varmvatten undviks helt utan att du märker detta.

Dessutom  så gör kallstartfunktionen att du får en extra stor ”kallvattenzon” dvs. ett rörelse område på ca 30° för spaken där det bara kommer kallvatten

Detta innebär en nästan obefintlig risk för ofrivillig varmvatteninblandning. Att jämföras med den konventionella blandaren som endast har en kallvattenzon på 5°. Tappvarmvatten kan utgöra en hälsorisk och skall ej användas för mat och dryck.

SiljanDuo_1000_800.jpg