Garantivillkor

Alla blandare och tillbehör från FM Mattsson konstrueras och tillverkas enligt gällande EU-standarder. Produkterna testas grundligt i vår fabrik innan de levereras ut till kund. Vi ber dig läsa och följa de användnings- och underhållsinstruktioner som medföljer produkten noggrant. Korrekt installation, underhåll och användning garanterar långvarig hållbarhet hos produkten.

Reklamation
Om du inte är nöjd eller om varan är felaktig ska du reklamera varan där du har inhandlat den (i butiken eller via installatören). Som kund ska du kunna styrka tidpunkten för inköp av varan genom att uppvisa kvitto eller kopia av faktura som avser leveransen.

Garantier
För att garantin ska gälla ska blandaren vara monterad och använd på ett korrekt sätt. Rördragning och installation skall vara fackmannamässigt utförda och överensstämma med gällande branschregler. Garantin omfattar inte frysskador eller skador och funktionsfel som uppkommit genom orenheter i vattnet. Garantin gäller heller inte fel som orsakats av felaktig rengöring (skrubbning eller användning av slipande/frätande rengöringsmedel). Fel som beror på normalt produktslitage, felaktig installation, felaktig användning eller underlåtenhet att följa monterings- eller serviceinstruktioner ersätts inte.

Garantin täcker inte kostnader för tredje man och inte heller kostnader på annat än den levererade varan. Dessa eventuella kostnader ska täckas av försäkring som innehas av installerande företag eller av brukaren.

Skador som orsakas till följd av spänningskorrosion som uppstår på grund av vattnets eller den omgivande miljöns beskaffenhet samt felaktig montering inkluderas inte i produktansvaret.

2 års garanti
I enlighet med konsumentköplagen ersätter vi tillverknings- och materialfel under två (2) år. Garantitid för FM Mattsson produkter är 2 år från inköpsdatumet, eller i det fall man saknar inköpsdatum, 2 år från det varan tagits i bruk (skall kunna visas när slutbesiktning av installerad vara skett). Fel som beror på normalt produktslitage, felaktig installation, felaktig användning eller underlåtenhet att följa monteringsinstruktioner ersätts inte. Garantin gäller även batterier till våra elektroniska blandare.

Dessutom så har FM Mattson även en funktionsgaranti om 5 år från det att blandaren tagits i bruk, där vi kostnadsfritt tillhandahåller ny reservdel men där kunden får bekosta installationen.
Funktionsgarantin består av följande delar:

5 års kalkgaranti
Även om du har kalkhaltigt vatten i ditt hem så ska det inte påverka funktionen hos våra blandare. Det garanterar vi. Vi åtar oss att åtgärda eventuella fel om funktionen hos blandarens styrenhet skulle bli nedsatt på grund av kalkbeläggningar. Garantin gäller alla FM Mattssons säkerhetsblandare med temperatur- och tryckkompenserande termostatinsats.

5 års temperaturgaranti
Vi garanterar att temperaturen håller sig inom +– 1 °C när du använder rinnande vatten, även om temperatur och tryck i ledningarna varierar. Om blandaren inte uppfyller det här åtgärdar vi felet. Självklart behöver du ha tillgång till varmvatten för att garantin ska gälla. Garantin gäller alla FM Mattssons säkerhetsblandare med temperatur- och tryckkompenserande termostatinsats.

5 års garanti mot tryckstötar
Du slipper smällar och tryckstötar i rören tack vare vår världsunika mjukstängningsteknik. Det garanterar vi. Vi åtar oss att åtgärda eventuella fel om blandarens stängningstid inte är minst 0,2 sekunder. Garantin gäller alla FM Mattssons ettgreppsblandare med mjukstängningsfunktion.

5 års droppgaranti
Vi garanterar att reglerenheter för våra säkerhets- och ettgreppsblandare inte orsakar läckage inom 5 år från det att blandaren tagits i bruk.

Funktionsgarantin täcker inte batterier, strålsamlare eller andra delar som kräver regelbundet underhåll. Den täcker inte heller fel som orsakats av smuts eller felaktig montering, se medföljande monterings och serviceinstruktion.

Reservdelsgaranti 10 år
Våra produkter håller hög kvalitet och är skapta för att tjänstgöra i många år. FM Mattsson tillhandahåller reservdelar för att upprätthålla funktionen i minst 10 år från det att blandaren har utgått ur sortimentet. För tillbehör och duschanordningar garanteras tillgänglighet av utbytesprodukter eller likvärdigt material för att upprätthålla funktionen. För ytbehandlade produkter som inte är förkromade garanteras reservdelar i 2 år efter det att produkten utgått ur sortimentet.

FM Mattsson använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att klicka på knappen "Godkänn" samtycker du till att cookies används.

Läs mer om hur FM Mattsson hanterar cookies och hur du kan ta bort dem.