Vård och omsorg

Med fokus på hygien, tillgänglighet och hållbarhet erbjuder vi kravställda produkter inom vårdsektorn. I serien MediCare finns produkter som är särskild utvecklad för sjukhus och vårdbyggnader. Och i serien Care har vi fokuserat på att ta fram produkter som är anpassade för att underlätta vardagen för personer med funktionsnedsättning.

Byggvarubedömningen

modal.bvb.desc;

Accepterad monteringsanvisning

Denna produkt är anpassad till branschregler för säker vatteninstallation.

Blyfri

Lead Free innebär att vi bytt ut det bly som normalt finns i mässingslegeringar. På så sätt får vi produkter med en mindre miljöpåverkan. Lead Free-märkta produkter innehåller mindre än 0,1 % bly och är därmed klassade som blyfria.

Energiklassning

I tabellen under produkten ser du vilken energiklass blandaren har. Certifikat för energimärkning finns under dokument.

modal.sundahus.title

modal.sundahus.desc