Vård och omsorg

Med fokus på hygien, tillgänglighet och hållbarhet erbjuder vi kravställda produkter inom vårdsektorn. I serien MediCare finns produkter som är särskild utvecklad för sjukhus och vårdbyggnader. Och i serien Care har vi fokuserat på att ta fram produkter som är anpassade för att underlätta vardagen för personer med funktionsnedsättning.