Skötsel och rengöringsråd

Gör det till en rutin att torka av din blandare ofta för att bevara dess lyster. Vi rekommenderar att du använder en mikrofiberduk. Vid behov fukta trasan eller använd en mild tvållösning som direkt sköljs bort och torka ytan torr.

Vi rekommenderar inte att rengöringssvampar med grov yta, rengöringsmedel som innehåller syror, kalklösningsmedel eller ättiksprit används för att göra rent din blandare. Eftersom innehållet i dessa medel ständigt förändras kan ytan på din blandare förstöras. Rengör istället regelbundet förkromade och anodiserade ytor med flytande, pH-neutrala (6-9 pH) rengöringsmedel eller tvållösningar. Materialskador på blandarens yta som orsakats av felaktig rengöringsmetod kommer inte att ersättas av vår garanti.

Om du trots allt skulle få kalkavlagringar, använd vanlig hushållsättika (ej ättiksprit) och skölj noga med vatten. Se gärna våra instruktionsfilmer för tips.

Vid risk för frost
Om blandaren kommer att utsättas för yttre temperaturer lägre än 0°C, till exempel i ouppvärmda fritidshus, ska blandaren demonteras och förvaras i uppvärmt utrymme. Frysrisk föreligger även när du transporterar eller förvarar en vattenfylld blandare i temperaturer lägre än 0°c

Igenkalkade duschar
Vid kalkhaltigt vatten är det viktigt att hålla silplattorna på handduschar och taksilar rena för att få en så bra duschupplevelse som möjligt. Våra duschar är utrustade med gumminabbar som gör att de lätt kan rengöras genom att gnugga med fingrarna över silplattan när duschen är igång.

Alternativa ytor
Produkter med lackerade ytor rekommenderar vi att du rengör med en mikrofiberduk. Vid behov fukta trasan eller använd en mild tvållösning som direkt sköljs bort och torka ytan torr. Använd inte rengöringssvampar eller rengöringsmedel med syror. Vid felaktig rengöring gäller inte garantin.