Vattenrening Watersprint är lösningen på dina problem

Många insjuknar svårt i den allvarliga lunginflammationen legionella varje år och mörkertalet är stort! Watersprint är en världsunik produkt som desinficerar vatten och effektivt tar bort bakterier, protozoer och virus med modern UV LED-teknik till en låg kostnad.

Watersprintsenheten är så liten att du kan montera den i direkt anslutning till ett tappställe eller dusch. När vatten flödar genom enheten desinficeras det med hjälp av UVC-ljus och ger en mycket säker och energisnål vattenrening.

FM Mattssons duchpanel med denna teknik integrerad, är en världsunik produkt som ger dig en mycket säker produkt för att bekämpa legionellabakterier, tack vare kombinationen av hygienspolning och UVC-ljus. Om enheten av någon anledning skulle sluta fungera så stängs duschpanelen automatiskt av. Kopplas panelen även upp till vårt WMS-system kan du övervaka och styra duschpanelerna samt enheten från kontoret. Watersprint är i dag den mest miljövänliga, energisnåla och underhållsfria produkten på marknaden, eftersom inga kemikalier, kvicksilver eller lampbyten behövs.

Lösning

Det unika med Watersprints produkt är att den på ett smart sätt använder UV-LED, vilket är en ny och mycket energisnål teknik, endast aktiv vid genomströmning av vatten. Det revolutionerande är att UVC-ljus genereras från lysdioder(LED) i storlek av ett knappnålshuvud. UV LED tekniken möjliggör att enheten placeras i omedelbar närhet till tappstället. Detta gör att man kan garantera ett desinficerat vatten från blandaren eller duschen.

 

Duschpaneler

FM Mattsson presenterar stolt världens första duschpanel med säker och effektiv vattenrening genom UV LED-teknik.

Watersprint enheter

I det innovativt samarbete mellan FM Mattsson och Watersprint har vi nu kombinerat våra specialiteter. Med denna unik kombination kan vi garanterar våra kunder ett säkert desinfekterat vatten. 

Duschar

I det innovativt samarbete mellan FM Mattsson och Watersprint har vi nu kombinerat våra specialiteter. Med denna unik kombination kan vi garanterar våra kunder ett säkert desinfekterat vatten. 

Tvättställsblandare

Enheten monteras vertikalt på blandarens kallvatten anslutning. För att garantera desinficerat säkert vatten rekommenderar vi tappkranar avsedda endast för kallvatten.