Tvättställsblandare

Enheten monteras vertikalt på blandarens kallvatten anslutning. För att garantera desinficerat säkert vatten rekommenderar vi tappkranar avsedda endast för kallvatten. Väggfäste finns som tillbehör.

Säkra Tappställen

Det är också möjligt att skapa ett antal säkra tappställen inom en anläggning. I händelse av bakterieutbrott i det allmänna VA systemet har man fortsatt tillgång till desinficerat tappvatten och slipper hämta detta vid anvisade platser vilket förenklar möjligheten att upprätthålla verksamheten för t.ex. sjukhus, äldreboenden etc.