Miljöbedömningar och våra produkter

Letar du efter produkter med en särskild miljöbedömning för just ditt projekt? Oavsett om du är ute efter LEED-anpassade blandare eller behöver produkter som ger poäng för att bygget ska bli Svanen-märkt – så hittar du mängder av alternativ i FM Mattssons sortiment.

Nedan ser du FM Mattssons miljöbedömningar och hittar enkelt produkterna som uppfyller dina krav!

LEED-anpassad

En enskild blandare kan inte få ett LEED-certifikat. LEED är ett miljöcertifieringssystem för byggnader. För varje område i LEED finns ett antal kriterier att uppfylla för att få ett eller flera poäng och i vissa fall en lägstanivå att uppfylla. Det här innebär att blandare påverkar resultatet för hela byggnaden. FM Mattsson har utvalda produkter som är LEED-anpassade just med avseende av LEED-kriterierna.

LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) är ett certifieringssystem som ger möjlighet att jämföra miljöprestanda internationellt.

BREEAM-anpassad

En enskild blandare kan inte få ett BREEAM-certifikat. BREEAM är ett bedömningssystem för bygg-och fastighetssektorn som redovisar effekter på miljö- och hälsobelastning för att underlätta val. BREEAM-SE är en svensk anpassning av BREEAM Europe Commercial 2009 och ansluter till relevanta standarder inom miljö- och energiområdet.

Systemet används som en måttstock för att beskriva en byggnads miljöprestanda. Byggnaden erhåller poäng inom tio områden utifrån dess prestanda. Poängen adderas till en totalpoäng och utifrån detta betygsätts byggnaden antingen Pass, Good, Very Good, Excellent eller Outstanding (information hämtad från Sweden Green Council).

Våra blandares prestandanivå ( 1 - 5 poäng) redovisas utifrån Tabell 32 i BREEAM-SE 2017 1.1

Lösningar för vård och omsorg

Med fokus på hygien, tillgänglighet och hållbarhet erbjuder vi kravställda produkter inom vårdsektorn.
Mer om MediCare

Miljöbyggnad iDrift

Miljöbyggnad iDrift är ett certifieringssystem för att förbättra och certifiera byggnader i drift genom att arbeta med byggnaden, driften och förvaltningen.

Sweden Green Building Council tog hösten 2017 beslut om att ett certifieringssystem för byggnader i drift skulle utvecklas inom ramen för Sveriges mest använda miljöcertifiering för byggnader – Miljöbyggnad. Certifieringen fick namnet Miljöbyggnad iDrift. Miljöbyggnad iDrift bidrar till en förbättrad miljöprestanda för byggnader genom dess drift och förvaltning (information hämtad från Sweden Green Council).

Våra energisnåla blandare
Poängvärde 1, energiklass A eller B

Våra energisnåla duschar
Poängvärde 1, energiklass A eller B

Svanenmärkning

I dag byggs hus och byggnader med Svanenmärkning som följd av den ökade medvetenheten kring att bygga hållbart. Det går inte att Svanenmärka enskilda blandare, men  energimärkningen är viktig då den kan bidra till att projektet/bygget blir Svanenmärkt. Det sker genom ett poängsystem och våra blandare kan bidra med poäng enligt följande:

Energiklass A-blandare 2 poäng
Energiklass B-blandare 1 poäng
Elektroniska blandare 1 poäng

Spara vatten och energi

I Sverige förbrukar en person cirka 140 liter vatten varje dag. Och i ett hushåll går en femtedel av energin åt till varmvatten. Det är siffror som går att minska.

Våra energiklassade produkter

Energieffektivt
Vi vet att en miljösmart blandare kan minska din vatten­ och energiförbrukning med upp till 30 procent. En stor del av vårt sortiment är även klassat A–C i den svenska energiklassningen för blandare. Och funktionen Eco Plus begränsar flödet, utan att förändra känslan.

Nu finns ett objektivt märkningssystem som visar exakt hur mycket energi din blandare förbrukar. Systemet har utvecklats av flera olika parter som armaturtillverkare, byggföretag, fastighetsägare och myndigheter (bland annat Energimyndigheten). Till grund ligger standardiserade laboratorietester och certifieringsregler. Tanken är enkel: att ge en opartisk hjälp till inköpare, installatörer, klimatrådgivare och konsumenter.

Energiklassninginfo.jpg

Så här går märkningen till
För att få fram energiprestandan mäts och registreras flöde, blandvattentemperatur och spoltid för tolv olika aktiviteter. Delarna summeras sedan och man får fram total energianvändning som återges på etiketten. Det här värdet avgör vilken energiklass blandaren tillhör.

Energiklass A: Kallstartsfunktion tillsammans med extra lågt ekoflöde. För duschpaket gäller blandare med Eco Plus i kombination med ett duschset med ekoflöde. Energiprestanda: max 1,6 kWh.
Energiklass B: Kallstartsfunktion tillsammans med ekoflöde och Eco Plus. Energiprestanda: max 2,2 kWh.
Energiklass C: Kallstartsfunktion tillsammans med ekoflöde. Energiprestanda: max 2,8 kWh.

Våra bedömda produkter från Byggvarubedömningen och SundaHus

FM Mattsson bedriver ett långsiktigt inriktat arbete för att kunna erbjuda de bästa produkterna ur ett helhetsperspektiv avseende miljö, hälsa, säkerhet och användarkomfort. De senaste årens utveckling har lett till produktserier med lägre miljöbelastning i alla led, från tillverkning till slutkonsument.

25380647-9Ud5y.png

Det finns i dag ett antal aktörer på marknaden som erbjuder olika miljöbedömningar av byggmaterial. Vår ståndpunkt är att vi ska finnas med där kunderna önskar och utökar ständigt antalet produkter i till exempel Byggvarubedömningen och SundaHus.

Våra produkter som är bedömda hos Byggvarubedömningen

Våra produkter som är bedömda hos SundaHus