Vand på den sikre måde

Logo leverantör 20161.jpg

De svenske brancheregler ”Säker Vatteninstallation” (Sikker vandinstallation) er et regelsæt, der blev udarbejdet af VVS-branchen* for at sikre VVS-installationer af en høj kvalitet og forebygge personskade samt materiel skade i overensstemmelse med kravene i byggereglementet fra den svenske myndighed Boverket. FM Mattssons produkter har dokumentation, som viser, at produkterne opfylder kravene i Boverkets byggereglement, dvs. at de er godkendt og certificeret af akkrediterede certificeringsorganer samt prøveinstitutter.
Det grundlæggende krav er, at produktet skal være typegodkendt/certificeret, for at monteringsvejledningen kan accepteres i henhold til branchereglerne ”Säker Vatteninstallation” (Sikker vandinstallation).

En monteringsvejledning, der er accepteret i henhold til Säker Vatteninstallation (Sikker vandinstallation) viser, hvordan den færdige installation opfylder kravene i henhold til branchereglerne ”Säker Vatteninstallation”.

Organisationen Byggvarubedömningen og SundaHus

25380647-9Ud5y.png

FM Mattsson gør en langsigtet indsats for at kunne tilbyde de bedste produkter ud fra et helhedsperspektiv, der omfatter, miljø, sundhed, sikkerhed og brugervenlighed. Udviklingen de senere år har medført produktserier med en lavere miljøbelastning i alle led fra produktion til den endelige forbruger.  Der findes i dag en række aktører på markedet, som tilbyder forskellige miljøbedømmelser af byggematerialer. Det er vores holdning, at vi skal kunne levere det, som kunderne ønsker, og vi øger derfor hele tiden antallet af produkter i f.eks. Byggvarubedömningen og SundaHus.
 

Svanemærket

I dag opføres huse og større byggerier i henhold til Svanemærkets bestemmelser som følge af den øgede bevidsthed om bæredygtigt byggeri. Enkelte armaturer kan ikke få Svanemærket, men energimærkningen er vigtig, da den kan bidrage til, at projektet/byggeriet bliver Svanemærket. Det sker gennem et pointsystem, og vores armaturer kan bidrage med point på følgende måde: Energiklasse A-armaturer giver 2 point, energiklasse B-armaturer giver 1 point, og elektroniske armaturer giver 1 point.

 

LEED-tilpasset

Et enkelt armatur kan ikke få et LEED-certifikat. LEED er et miljøcertificeringssystem til byggerier. Hvert område i LEED omfatter en række kriterier, der skal opfyldes for at få et eller flere point, og i visse tilfælde er der et minimumsniveau, der skal overholdes. Det indebærer, at armaturerne påvirker det samlede resultat for hele byggeriet. FM Mattsson har udvalgte produkter, som er LEED-tilpassede netop med henblik på at opfylde LEED-kriterierne.

LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) er et certificeringssystem, som giver mulighed for at international sammenligning af miljøydeevnen.
 

Energimærkningscertifikat

energi.png

Energimærkningen er et objektivt mærkningssystem, som viser dit armaturs præcise energiforbrug.

Systemet er udviklet af flere forskellige parter, f.eks. armaturproducenter, byggevirksomheder, boligejere og myndigheder (blandt andet den svenske energistyrelse). Systemet bygger på standardiserede laboratorietest og certificeringsregler. Tanken bag er enkel: at yde upartisk hjælp til indkøbere, installatører, klimarådgivere og forbrugere.

For at beregne energiydeevnen måles og registreres flow, vandtemperaturen for blandet vand samt vandets løbetid ved tolv forskellige aktiviteter. Summen af delelementerne giver det samlede energiforbrug, som anføres på etiketten. Denne værdi afgør, hvilken energiklasse armaturet tilhører.

Energiklassificering, vores produkter

Energiklasse A: Koldstartfunktion kombineret med ekstra lavt Eco Flow. Brusepakken skal omfatte et armatur med Eco Plus kombineret med et brusesæt med Eco Flow. Energiydeevne: maks. 1,6 kWh.
Energiklasse B: Koldstartfunktion kombineret med Eco Flow og Eco Plus. Energiydeevne: maks. 2,2 kWh.
Energiklasse C: Koldstartfunktion kombineret med EcoFlow. Energiydeevne: maks. 2,8 kWh.

On fmmattsson.com, we use cookies to improve your experience of our website. By clicking on "I agree" you are consenting to the use of cookies.

Read more about how FM Mattsson works with cookies and how you can remove them.