Säker Vatten

Logo-leverantör-20161.jpgBranschregler ”Säker Vatteninstallation” är ett regelverk som togs fram av VVSbranschen* för att säkerställa VVS-installationens kvalitet och förebygga person och egendomsskador samt att de uppfyller kraven i Boverkets byggregler.


FM Mattssons produkter har dokumentation som visar att produkten uppfyller kraven enligt Boverkets byggregler, det vill säga de är godkända och certifierade av ackrediterade certifieringsorgan samt provningsorgan.
Grundkravet är att produkten behöver vara typgodkänd/certifierad för att monteringsanvisningen ska kunna bli accepterad enligt Branschregler Säker Vatteninstallation.

En accepterad monteringsanvisning enligt Säker Vatteninstallation visar hur den färdiga installationen uppfyller kraven enligt Branschregler Säker Vatteninstallation.

Byggvarubedömningen och SundaHus

25380647-9Ud5y.pngFM Mattsson bedriver ett långsiktigt inriktat arbete för att kunna erbjuda de
bästa produkterna ur ett helhetsperspektiv avseende miljö, hälsa, säkerhet och
användarkomfort. De senaste årens utveckling har lett till produktserier med
lägre miljöbelastning i alla led, från tillverkning till slutkonsument.

Det finns i dag ett antal aktörer på marknaden som erbjuder olika miljöbedömningar av byggmaterial. Vår ståndpunkt är att vi ska finnas med där kunderna önskar och utökar ständigt antalet produkter i till exempel
Byggvarubedömningen och SundaHus.

Svanenmärkning

I dag byggs hus och byggnader med Svanenmärkning som följd av den ökade medvetenheten kring att bygga hållbart. Det går inte att Svanenmärka enskilda blandare, men  energimärkningen är viktig då den kan bidra till att projektet/bygget blir Svanenmärkt. Det sker genom ett poängsystem och våra blandare kan bidra med poäng enligt följande: Energiklass A-blandare 2 poäng, energiklass B-blandare 1 poäng och elektroniska blandare 1 poäng.

LEED-anpassad

En enskild blandare kan inte få ett LEED-certifikat. LEED är ett miljöcertifieringssystem för byggnader. För varje område i LEED finns ett antal kriterier att uppfylla för att få ett eller flera poäng och i vissa fall en lägstanivå att uppfylla. Det här innebär att blandare påverkar resultatet för hela byggnaden. FM Mattsson har utvalda produkter som är LEED-anpassade just med avseende av LEED-kriterierna.

LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) är ett certifieringssystem som ger möjlighet att jämföra miljöprestanda
internationellt.

Certifikat energimärkning

energi.pngEnergimärkningen är ett objektivt märkningssystem som visar exakt hur mycket energi din blandare förbrukar.

Systemet har utvecklats av flera olika parter som armaturtillverkare, byggföretag, fastighetsägare och myndigheter (bland annat Energimyndigheten). Till grund ligger standardiserade laboratorietester och certifieringsregler. Tanken är enkel: att ge en opartisk hjälp till inköpare, installatörer, klimatrådgivare och konsumenter.


För att få fram energiprestandan mäts och registreras flöde, blandvattentemperatur och spoltid för tolv olika aktiviteter.
Delarna summeras sedan och man får fram total energianvändning som återges på etiketten. Det här värdet avgör vilken energiklass blandaren tillhör.

Energiklassning, våra produkter

Energiklass A: Kallstartsfunktion tillsammans med extra lågt ekoflöde. För duschpaket gäller blandare med Eco Plus i kombination med ett duschset med ekoflöde. Energiprestanda: max 1,6 kWh.
Energiklass B: Kallstartsfunktion tillsammans med ekoflöde och Eco Plus. Energiprestanda: max 2,2 kWh.
Energiklass C: Kallstartsfunktion tillsammans med ekoflöde. Energiprestanda: max 2,8 kWh.

FM Mattsson använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att klicka på knappen "Godkänn" samtycker du till att cookies används.

Läs mer om hur FM Mattsson hanterar cookies och hur du kan ta bort dem.