"De ytre kravene er utfordrende og endrer seg fra dag til dag, men vi holder oss oppdatert for å stadig tilpasse produktene våre."
 
Bengt Andersson, Sertifiseringsekspert.

Våre produkter er miljøsertifiserte og oppfyller lov- og markedsføringskrav for bærekraftig bygging.

Den raske byggetakten er vanskelig å forene med Sveriges klimamål om netto nullutslipp innen 2045, når bygg- og eiendomssektoren står for 1/5 av utslippene. En ny lov har trådt i kraft som pålegger utbyggere å beregne og rapportere klimapåvirkning. Dette betyr at vi som materialleverandør vil være pålagt å levere miljøvaredeklarasjoner (EPD) for produktene våre.

Den nye 9000XE oppfyller kravene

Selvfølgelig oppfyller FMM 9000XE-serien de mange grønne lovmessige og markedsrelaterte kravene som gjelder for bygg- og eiendomssektoren i dag. Serien er utviklet og testet i samsvar med EU-taksonomien, RISE/KIWA Energiklassifisering, Byggvarevurderingen/SundaHus og Miljøbyggnad/LEED/BREEAM.

Produktene har miljøvaredeklarasjoner, også kalt EPD-er, der produktets totale klimapåvirkning gjennom hele levetiden blir presentert.

Spørsmål om 9000XE?
Kontakt oss her, så hjelper vi deg.