Garantivilkår

Alle blandebatterier og alt tilbehør fra FM Mattsson konstrueres og produseres i henhold til gjeldende EU-standarder. Produktene testes grundig i vår fabrikk før de leveres ut til kundene. Vi ber deg om å lese og følge nøye bruks- og vedlikeholdsinstruksjonene som følger med produktet. Korrekt installasjon, vedlikehold og bruk garanterer langvarig holdbarhet for produktet.

Reklamasjon
Hvis du ikke er fornøyd eller hvis varen er feilaktig, skal du reklamere varen der du kjøpte den (i butikken eller via installatøren). Som kunde skal du kunne dokumentere tidspunktet for innkjøp av varen ved å fremvise kvittering eller kopi av faktura for leveransen.

Garantier
For at garantien skal gjelde må blandebatteriet være montert og brukt på korrekt måte. Rørtrekking og installasjon skal være fagmessig utført og stemme overens med gjeldende bransjeregler. Garantien omfatter ikke frostskader eller skader og funksjonsfeil som har oppstått på grunn av urenheter i vannet. Garantien gjelder heller ikke for feil som er forårsaket av feilaktig rengjøring (skrubbing eller bruk av slipende/etsende rengjøringsmidler). Feil som skyldes normal produktslitasje, f.eks. riper i overflaten, feilaktig og/eller uaktsom installasjon, bruk av reservedeler av annet fabrikat, feilaktig bruk eller at man ikke har fulgt monterings- eller serviceinstruksjonene, erstattes ikke.

Garantien dekker ikke kostnader for tredjeparter og heller ikke kostnader for annet enn den leverte varen. Disse eventuelle kostnadene skal dekkes av forsikring som innehas av den installerende bedriften eller brukeren selv.

Garantien gjelder ikke hvis produktet er eller har vært i utstilling.

Skader som skyldes spenningskorrosjon som oppstår på grunn av vannets eller det omgivende miljøets beskaffenhet (f.eks. forhøyet eller negativt trykk eller spenning i ledning) samt feil montering, er ikke inkludert i produktansvaret.

2 års garanti
I samsvar med forbrukerkjøpsloven erstatter vi produksjons- og materialfeil i to (2) år. Garantitiden for FM Mattssons produkter er 2 år fra innkjøpsdatoen, eller hvis man mangler innkjøpsdato, 2 år fra det tidspunktet da varen ble tatt i bruk (skal kunne fastslås av tidspunktet for sluttbesiktigelse av installert vare). Reklamasjonen må være godkjent av oss før servicearbeid utføres.

Dessuten har FM Mattsson en funksjonsgaranti på 5 år fra det tidspunktet da blandebatteriet ble tatt i bruk. Det innebærer at vi kostnadsfritt leverer ny reservedel, men at kunden selv må bekoste installasjonen. Funksjonsgarantien består av følgende deler:

5 års kalkgaranti
Selv om du har kalkholdig vann i hjemmet, skal ikke det påvirke funksjonen til våre blandebatterier. Det garanterer vi. Vi forplikter oss til å utbedre eventuelle feil dersom funksjonen i blandebatteriets styreenhet skulle bli nedsatt på grunn av kalkbelegg. Garantien gjelder for alle FM Mattssons sikkerhetsbatterier med temperatur- og trykkompenserende termostatinnsats.

5 års temperaturgaranti
Vi garanterer at temperaturen holder seg innenfor ±1 °C når du bruker rennende vann, selv om temperatur og trykk i ledningene varierer innenfor rammen for SS-EN 1111. Du må selvfølgelig ha tilgang til varmtvann for at garantien skal gjelde. Garantien gjelder for alle FM Mattssons sikkerhetsbatterier med temperatur- og trykkompenserende termostatinnsats.

5 års garanti mot trykkstøt
Du unngår smell og trykkstøt i rørene takket være vår verdensunike mykstengningsteknikk. Det garanterer vi. Vi forplikter oss å utbedre eventuelle feil dersom blandebatteriets stengningstid ikke er minst 0,2 sekunder. Garantien gjelder for alle FM Mattssons ettgrepsbatterier med mykstengningsfunksjon.

5 års dryppgaranti
Vi garanterer at reguleringsenhetene for våre sikkerhets- og ettgrepsbatterier ikke forårsaker lekkasje innen 5 år fra det tidspunktet da blandebatteriet ble tatt i bruk.

Funksjonsgarantien dekker ikke batterier, strålesamlere eller andre deler som krever regelmessig vedlikehold. Den dekker heller ikke feil som er forårsaket av smuss eller feilaktig montering. Se medfølgende monterings- og serviceinstruksjon.

10 års funksjonsgaranti
Vår nye serie 9000XE er utstyrt med den aller nyeste teknologien og er vår mest bærekraftige serie noensinne. Vi forplikter oss til å kostnadsfritt levere en ny reservedel dersom funksjonen i en-greps innsats eller reguleringselement i et produkt fra 9000XE-sortimentet blir svekket innenfor 10 år fra produktet tas i bruk.

Funksjonsgarantien dekker ikke batterier, strålesamlere eller andre deler som krever jevnlig vedlikehold. Den dekker heller ikke feil som er forårsaket av skitt eller feil montering. Se vedlagte monterings- og serviceinstruksjoner.

Reservedelsgaranti 10 år
Våre produkter holder høy kvalitet og er skapt for å tjenestegjøre i mange år. FM Mattsson leverer reservedeler for å opprettholde funksjonen i minst 10 år etter at blandebatteriet er tatt ut av sortimentet. For tilbehør og dusjanordninger garanteres tilgjengelighet av utskiftningsprodukter eller likeverdig materiale for å opprettholde funksjonen. For overflatebehandlede produkter som ikke er forkrommede, garanteres det reservedeler i 2 år etter at produktet er tatt ut av sortimentet.