Garantivilkår

Alle armaturer og alt tilbehør fra FM Mattsson udformes og fremstilles i henhold til de gældende EU-standarder. Produkterne testes grundigt på vores fabrik, inden de leveres til kunden. Du bedes omhyggeligt læse og følge de brugs- og vedligeholdelsesanvisninger, der følger med produktet. Korrekt montering, vedligeholdelse og anvendelse garanterer en lang levetid for produktet.

Reklamation
Hvis du ikke er tilfreds, eller hvis varen er forkert, skal du reklamere over varen der, hvor du har købt den (i butikken eller hos installatøren). Som kunde skal du kunne dokumentere varens købstidspunkt ved at fremvise kvitteringen eller en kopi af den faktura, der vedrører leverancen.

Garantier
For at garantien skal gælde, skal armaturet være monteret og anvendt på korrekt vis. Rørføring og montering skal være udført fagmæssigt korrekt og i overensstemmelse med de gældende branchestandarder. Garantien omfatter ikke frostskader eller skader og funktionsfejl, der er opstået som følge af urenheder i vandet. Garantien gælder heller ikke for fejl, som er forårsaget af brug af forkert rengøringsmetode (skrubning eller brug af slibende/ætsende rengøringsmidler). Fejl, som skyldes normal produktslitage, eksempelvis ridser i overfladen, forkert og/eller skødesløs montering, anvendelse af reservedele af et andet fabrikat, forkert anvendelse eller manglende overholdelse af monterings- eller servicevejledninger, erstattes ikke.

Garantien dækker ikke udgifter til tredjemand og heller ikke udgifter til andet end den leverede vare. Eventuelle omkostninger forbundet hermed skal dækkes af installatørens eller brugerens forsikring.

Garantien gælder ikke, hvis produktet er eller har været anvendt som udstillingsmodel.

Skader, der forårsages af spændingskorrosion, som opstår på grund af vandets eller det omgivende miljøs beskaffenhed (eksempelvis forhøjet eller negativt tryk eller spænding i rørene) samt forkert montering, er ikke omfattet af produktansvaret.

2 års garanti
I henhold til forbrugerkøbeloven erstatter vi produktions- og materialefejl i to (2) år. Garantiperioden for FM Mattssons produkter er 2 år fra købsdatoen, eller 2 år fra ibrugstagningsdatoen, hvis købsdatoen ikke haves (ibrugstagningsdatoen skal kunne bevises, når slutkontrol af installationen er foretaget).

Derudover har FM Mattsson også en funktionsgaranti på 5 år fra ibrugtagning af armaturet, hvor vi omkostningsfrit skaffer en ny reservedele, mens kunden selv skal betale for installationen. Funktionsgarantien består af følgende dele:

5 års kalkgaranti
Selvom du har kalkholdigt vand i hjemmet, skal det ikke påvirke vores armaturers funktion. Det garanterer vi. Vi påtager os at udbedre eventuelle fejl, hvis armaturstyreenhedens funktion bliver nedsat på grund af kalkbelægninger. Garantien gælder alle FM Mattssons sikkerhedsarmaturer med temperatur- og trykkompenserende termostatindsats.

5 års temperaturgaranti
Vi garanterer, at temperaturen holder sig inden for +/– 1 °C, når du bruger rindende vand, også selvom temperatur og tryk varierer i rørene inden for rammerne af SS/SS/EN 1111. Men du skal naturligvis have adgang til varmt vand, for at garantien skal være gældende. Garantien gælder alle FM Mattssons sikkerhedsarmaturer med temperatur- og trykkompenserende termostatindsats.

5 års garanti mod trykstød
Du slipper for smæld og trykstød i rørene takket være vores verdensunikke Soft Closing-teknik. Det garanterer vi. Vi påtager os at udbedre eventuelle fejl, hvis armaturets lukketid ikke er mindst 0,2 sekunder. Garantien gælder for alle FM Mattssons etgrebsarmaturer med Soft Closing-funktion.

5 års drypgaranti
Vi garanterer, at reguleringsenheder til vores sikkerheds- og etgrebsarmaturer ikke forårsager lækage de første 5 år efter ibrugtagning af armaturet.

Funktionsgarantien dækker ikke armaturer, strålesamlere eller andre dele, som kræver regelmæssig vedligeholdelse. Den dækker heller ikke fejl, som skyldes snavs eller forkert montering, se medfølgende monterings- og servicevejledning.

10 års funktionsgaranti
Vores nye serie 9000XE er udstyret med den allernyeste teknologi og er vores mest bæredygtige serie nogensinde. Vi forpligter os til at levere en ny reservedel uden omkostninger, hvis funktionen i en-grebs-indsats eller reguleringselement i et produkt fra 9000XE-sortimentet bliver svækket inden for 10 år efter produktets ibrugtagning.

Funktionsgarantien dækker ikke batterier, strålesamlere eller andre dele, der kræver regelmæssig vedligeholdelse. Den dækker heller ikke fejl, der er forårsaget af snavs eller forkert montering. Se vedlagte monterings- og serviceinstruktioner.

Reservedelsgaranti i 10 år
Vores produkter holder en høj kvalitet og er designet til at kunne fungere i mange år. FM Mattsson lagerfører reservedele til at opretholde funktionen i mindst 10 år fra det tidspunkt, hvor armaturet er udgået af sortimentet. For tilbehør og bruseanordninger garanteres lagerføring af udskiftningsprodukter eller ligeværdige materialer til at opretholde funktionen. For overfladebehandlede produkter, som ikke er forkromede, garanteres reservedele i 2 år, efter at produktet er udgået af sortimentet.