Garantivilkår

Alle armaturer og alt tilbehør fra FM Mattsson udformes og fremstilles i henhold til de gældende EU-standarder. Produkterne testes grundigt på vores fabrik, inden de leveres til kunden.

Reklamation
Hvis du ikke er tilfreds, eller hvis varen er forkert, skal du reklamere over varen der, hvor du har købt den (i butikken eller via installatøren). Som kunde skal du kunne dokumentere tidspunktet for købet af varen ved at fremvise kvittering eller kopi af den faktura, der vedrører leverancen.

Garantier
For at garantien skal være gældende, skal blandingsbatteriet være monteret og benyttet korrekt. Rørtrækning og installation skal være fagmæssigt korrekt udført og i overensstemmelse med gældende brancheregler. Garantien omfatter ikke frostskader eller skader og funktionsfejl, der er opstået som følge af urenheder i vandet. Garantien gælder heller ikke for fejl, som er forårsaget af forkert rengøring (skuring eller brug af slibende/ætsende rengøringsmidler). Fejl, som skyldes almindelig produktslitage, ukorrekt
installering, ukorrekt brug eller forsømmelighed i relation til at følge monterings- eller serviceinstruktioner, erstattes ikke. Garantien dækker ikke udgifter til tredjemand og heller ikke udgifter til andet end den leverede vare. Sådanne eventuelle udgifter skal dækkes af den forsikring, som er tegnet af den installerende virksomhed eller af brugeren.

2 års garanti
Garantiperioden for FM Mattssons produkter er 2 år fra købsdatoen eller, i tilfælde af at købsdatoen ikke kan oplyses, 2 år fra det tidspunkt, hvor varen er blevet taget i brug (skal kunne dokumenteres, hvornår slutbesigtigelse af installeret produkt er foretaget). Vi erstatter produktions- og materialefejl i 5 år fra købsdato.

Øvrige garantier

Herudover garanterer FM Mattsson endvidere følgende funktioner i 5 år fra blandingsbatteriet tages i brug, hvor vi leverer en ny reservedel uden udgift for kunden, men hvor kunden skal betale for installationen:

5 års kalkgaranti
Selvom du har kalkholdigt vand, der hvor du bor, vil det ikke påvirke vores blandingsbatteriers funktionalitet. Det garanterer vi. Vi påtager os at udbedre eventuelle fejl, hvis funktionaliteten i blandingsbatteriernes styreenhed bliver nedsat på grund af kalkbelægninger. Garantien gælder alle FM Mattssons sikkerhedsbatterier.

5 års temperaturgaranti
Vi garanterer, at temperaturen holder sig inden for ±1 °C, når du bruger rindende vand, også selvom temperatur og tryk varierer i rørene. Hvis blandingsbatteriet ikke opfylder dette, udbedrer vi fejlen. Men du skal naturligvis have adgang til varmt vand, for at garantien skal være gældende. Garantien gælder alle FM Mattssons sikkerhedsbatterier.

5 års garanti mod trykstød
Du slipper for smæld og trykstød i rørene takket være vores verdensunikke Soft Closing-teknik. Det garanterer vi. Vi påtager os at udbedre eventuelle fejl, hvis blandingsbatteriets lukketid ikke er mindst 0,2 sekunder. Garantien gælder for alle FM Mattssons etgrebsbatterier med Soft Closing-funktion.

5 års drypgaranti
Vi garanterer, at vores grebsenheder i vores sikkerheds- og etgrebsbatterier ikke forårsager lækage inden for 5 år fra det tidspunkt, hvor blandingsbatteriet tages i brug. Garantien dækker ikke strålesamlere eller andre dele, som kræver regelmæssig vedligeholdelse. Den dækker heller ikke fejl, der forårsages af snavs eller forkert montering, se
medfølgende monterings- og serviceinstruktion.

Reservedele kan fås i 10 år efter, at blandingsbatteriet er udgået af sortimentet
Vores produkter holder en høj kvalitet og er designet til at kunne fungere i mange år. FM Mattsson lagerfører reservedele til at opretholde funktionen i mindst 10 år fra det tidspunkt, hvor blandingsbatteriet er udgået af FM Mattssons sortiment. For tilbehør og bruserandordninger garanteres lagerføring af udskiftningsprodukter eller
ligeværdige materialer til at opretholde funktionen. For overfladebehandlede produkter, som ikke er forkromede, garanteres reservedele i 2 år efter, at produktet er udgået af FM Mattssons sortiment.

On fmmattsson.com, we use cookies to improve your experience of our website. By clicking on "I agree" you are consenting to the use of cookies.

Read more about how FM Mattsson works with cookies and how you can remove them.