EGENSKAPER

  • Typgodkänd
  • Byggmått med väggbricka, centrum rör - vägg:
    G3/8 ca 40 mm
    G1/2 ca 45 mm
    G3/4 ca 55 mm
  • Halvkopplingar, trycknipplar och konor, se vidare i detta kapitel

Byggvarubedömningen

modal.bvb.desc;

Accepterad monteringsanvisning

Denna produkt är anpassad till branschregler för säker vatteninstallation.

Blyfri

Lead Free innebär att vi bytt ut det bly som normalt finns i mässingslegeringar. På så sätt får vi produkter med en mindre miljöpåverkan. Lead Free-märkta produkter innehåller mindre än 0,1 % bly och är därmed klassade som blyfria.

Energiklassning

I tabellen under produkten ser du vilken energiklass blandaren har. Certifikat för energimärkning finns under dokument.

modal.sundahus.title

modal.sundahus.desc