Tronic WMS - Smarta uppkopplade blandare

Med hjälp av den data man får från blandarna kan man förutom att optimera vatten- och energiförbrukningen även utläsa annan data som kan vara till stor hjälp vid planering av underhåll och byggnaders utformning. Initiativet är ett exempel på hur digitalisering kan bidra till smartare och mer hållbara samhällen.

Det ställs i dag höga krav på blandare i offentliga utrymmen där många människor rör sig samtidigt, som till exempel badrum och toaletter i kommersiella fastigheter, sjukhus och simhallar. Samtidigt kan underhållet bitvis vara ineffektivt eftersom det bygger på manuella inspektioner.

Risken är att fel inte åtgärdas i tid, vilket kan kosta både pengar och bidra till en sämre kundupplevelse.

FM Mattsons elektroniska produkter för offentliga utrymmen kopplas upp via mobilnätet till vår IoT (Internet of Things)-baserade plattform Tronic WMS.

– Projektet har gett oss helt nya insikter kring hur digitaliseringen kan bidra till ett mer effektivt och smartare underhåll av offentliga installationer, där vi kan spara på miljön, erbjuda mer kostnadseffektiva tjänster till våra kunder och faktiskt erbjuda en bättre upplevelse för alla dem människor som använder dessa faciliteter. Men det här är bara början på vår digitala resa. Vi ska nu titta på nästa steg och ser stora möjligheter att växa det ekosystem som vi nu börjat bygga med Telia - till nya aktörer, berättar Frank Rälg, affärsutvecklingschef på FM Mattsson Mora Group.

Filmer