EGENSKAPER

  • Tronic gateway är en trådlös anslutningspunkt mellan blandare och Water Management System (WMS)
  • Gör det möjligt att ta emot och skicka data till blandaren. På anslutna blandare kan man bland annat avläsa status, vattenförbrukning, temperatur och eventuella fel
  • Kommunikationen mellan blandare och gateway är radiobaserad (868 MHz). Mellan gateway och WMS-systemet sker kommunikation via 2G/4G-nätet
  • Placeras centralt inom det önskade täckningsområdet, räckvidd ca 30 m
  • Försörjer max 30 blandare
  • Strömförsörjning via stickproppsadapter art.nr. S600129 (ingår) alternativt transformator art.nr. S600128

Byggvarubedömningen

modal.bvb.desc;

Accepterad monteringsanvisning

Denna produkt är anpassad till branschregler för säker vatteninstallation.

Blyfri

Lead Free innebär att vi bytt ut det bly som normalt finns i mässingslegeringar. På så sätt får vi produkter med en mindre miljöpåverkan. Lead Free-märkta produkter innehåller mindre än 0,1 % bly och är därmed klassade som blyfria.

Energiklassning

I tabellen under produkten ser du vilken energiklass blandaren har. Certifikat för energimärkning finns under dokument.

modal.sundahus.title

modal.sundahus.desc