Besökarna på Idre fjälls anläggningar kan tvätta händerna

HÅLLBAR HYGIEN. Ingen har väl missat informationen om att handtvätt är en av de viktigaste åtgärderna för att minska smittspridningen av covid-19. Men genom FM Mattssons uppkopplade digitala blandare på Idre Fjälls anläggning får vi bevis för att besökares beteenden också har ändrats – nu tvättar de händerna dubbelt så länge som innan pandemin.

Idre Fjäll är en stor anläggning som tar emot många gäster både vinter- och sommartid. För tre år sedan beslutade de att installera uppkopplade blandare i offentliga utrymmen, för att spara energi, ge bättre service och utveckla upplevelsen för besökarna.

Tack vare den digitala överblicken för tvättställsblandarna blir det enkelt att få anonyma data på hur många aktiveringar och spolningar som görs, samt hur länge spolningarna pågår. I pandemitider blir denna information extra värdefull.

– Vi har jämfört data från innan pandemin med data under hösten 2020, från blandarna i Idre Fjälls offentliga utrymmen. Och glädjande nog har vi sett mer än en fördubbling av tvätt-tiden under denna period. Det visar att människor verkligen tagit till sig de rekommendationer som finns för handhygien och ser till att tvätta händerna ordentligt när de befinner sig i offentliga utrymmen, säger Frank Rälg, produktchef för smarta produkter på FM Mattsson.

Idre Fjäll månar om att kunna erbjuda en säker och trygg vistelse för sina gäster under den pågående pandemin, och har tagit till åtgärder som stängda värmestugor, uppmana gäster att göra digitala köp av skipass och skidutrustning, fler pick-up boxar utomhus för upphämtning av skipass, hemkörning av livsmedel och utökad städning under vintersäsongen.

Att få tydliga bevis på att besökarna också följer aktuella rekommendationer och restriktioner gör verksamheten ännu tryggare.