UV-LED enhet

Watersprint - Intelligent vattenrening 
Watersprint är en revolutionerande produkt som på ett smart sätt desinficerar vatten i omedelbar närhet till tappstället genom att använda UVC-ljus genererat från lysdioder i storlek av ett knappnålshuvud. Tekniken är endast aktiv vid genomströmning av vatten vilket gör den mycket energisnål. Produkten är även helt fri från kvicksilver.  Den är även underhållsfri, eftersom inga årliga lampbyten behövs. UVC ljuset dödar och reducerar bakterier (Legionella), virus och protozoer på ett mycket effektivt sätt. 
Offentlig miljö - Watersprint för köks- och tvättställsblandare 
Enheten monteras vertikalt på blandarens kallvattenanslutning. För att garantera desinficerat vatten rekommenderar vi tappkranar som endast är avsedda för kallvatten. Väggfäste finns som tillbehör. 
Offentlig miljö - Watersprint för dusch 
Enheten monteras vertikalt på duschblandarens anslutning (anslutning uppåt) för utgående (blandat) vatten. Kabel för elanslutning förläggs i infällt rör alternativt i kabellist/rör. Tydlig statusindikering på enheten. 
 

EGENSKAPER

  • Avsedd för tappkranar med ETT inlopp, eller duschtermostatblandare med anslutning G1/2 uppåt
  • Purify Flex: Används för desinfektion av vatten till duschar och dricksvatten vid installation i t.ex. sportanläggningar, och andra privata och offentliga installationer
  • Purify Flex Plus: Används vid installationer som ställer extra stora krav på desinfektion för dricksvatten t.ex. sjukhus
  • Purify Flex Advanced: Används vid installationer där det finns risk för extrema koncentrationer av bakterier i dricksvatten t.ex. inom specialistvård eller katastrofområden
  • Övrig teknisk information: se datablad

Byggvarubedömningen

modal.bvb.desc;

Accepterad monteringsanvisning

Denna produkt är anpassad till branschregler för säker vatteninstallation.

Blyfri

Lead Free innebär att vi bytt ut det bly som normalt finns i mässingslegeringar. På så sätt får vi produkter med en mindre miljöpåverkan. Lead Free-märkta produkter innehåller mindre än 0,1 % bly och är därmed klassade som blyfria.

Energiklassning

I tabellen under produkten ser du vilken energiklass blandaren har. Certifikat för energimärkning finns under dokument.

modal.sundahus.title

modal.sundahus.desc