FM Mattsson Hur tillverkas en kran

Hur tillverkas en vattenkran?

Följ med in i fabriken och se hur det går till.

Följ med in i fabriken och se hur det går till.