Råd om vedligeholdelse og rengøring

Gør det til en vane at aftørre armaturet ofte for at forlænge dets glans. Vi anbefaler, at du anvender en mikrofiberklud. Fugt kluden efter behov, eller anvend en mild sæbeopløsning, som straks skylles af. Tør derefter fladen helt tør.

Vi anbefaler ikke brug af rengøringssvampe med en grov overflade, rengøringsmidler, der indeholder syre, kalkfjerner eller eddikesyre til rengøring af armaturet. Da indholdet af disse midler løbende ændres, kan blandingsbatteriets overflade blive ødelagt. Rengør i stedet regelmæssigt forkromede og anodiserede yder med flydende, pH-neutralt (6-9 pH) rengøringsmiddel eller sæbeopløsning. Beskadigelse af armaturets overflade som følge af brug af en forkert rengøringsmetode dækkes ikke af vores garanti.

Hvis der alligevel opstår kalkaflejringer, fjernes de med almindelig husholdningseddike (ikke eddikesyre), hvorefter der skylles grundigt efter med vand. Se gerne vores instruktionsfilm for at få flere tips.

Ved risiko for frost
Hvis armaturet kan blive udsat for omgivelsestemperaturer under 0 °C (eksempelvis i et uopvarmet fritidshus), skal armaturet afmonteres og opbevares i et opvarmet rum. Der er også risiko for frost, hvis du transporterer eller opbevarer et vandfyldt armatur ved temperaturer under 0°C

Tilkalkede brusere
Hvis vandet indeholder kalk, er det vigtigt at holde brusesierne på håndbrusere og loftsbrusere rene for at få en så god bruseoplevelse som muligt. Vores brusere er udstyret med gumminopper, som betyder, at de er nemme at rengøre ved at gnubbe med fingrene over brusesien, når bruseren er tændt.

Alternative overflader
Vi anbefaler, at du rengør produkter med lakerede overflader med en mikrofiberklud. Fugt kluden efter behov, eller anvend en mild sæbeopløsning, som straks skylles af. Tør derefter fladen helt tør. Brug ikke rengøringssvampe eller rengøringsmidler med syre. Garantien gælder ikke efter brug af forkert rengøringsmetode.