Träffa Björn Erkersson
– hållbarhetschef med ansvar för hållbarhetsinitiativ och rapportering.

Det pratas mycket om hållbarhet, men vad betyder det egentligen? På FM Mattsson tolkar vi begreppet bokstavligt och arbetar därför oupphörligt med att skapa hälsosamma och hänsynsfulla processer för våra produkter, våra medarbetare och naturen vi kommer i kontakt med. Vi vill hålla i varje led, helt enkelt.

Tillsammans med vår hållbarhetschef Björn Erkersson vill vi i det här kapitlet gå in lite närmare på hur det här arbetet ser ut i realiteten. Hur ser hållbarhetsarbetet ut idag och vilka mål har FM Mattsson för framtiden? Låt oss kasta oss in i det.

Vill du komma i kontakt med någon av våra kunniga medarbetare är du välkommen att höra av dig till oss här.

Vilka är våra visioner och mål inom hållbarhet på lång sikt?

Vi har delat in vårt hållbarhetsarbete i tre fokusområden: hållbara processer, hållbara produkter och hållbara människor.  Inom var och ett av dessa områden har vi ett flertal olika mål och mätetal, men på övergripande nivå är vår ambition att:

  1. Sänka CO2-avtrycket med 5% per år i relation till sålda volymer.

  2. Öka försäljningen av de produkter vi klassificerar som hållbara med minst 12% årligen. 

  3. Ha en frisknärvaro på över 95%.

 

Vad jobbar vi med just nu för att nå dessa mål?

Vi håller just på att driftsätta en ny indunstare som kommer att minska mängden farligt avfall som behöver transporteras för destruktion med ca 80%. Ett annat projekt vi arbetar med är att kunna återvinna vår gjutsand. Genom att återvinna sanden internt ökar vi cirkulariteten och minskar avfall och transporter. Vi gör även en stor satsning på utbildning och dialog kring aktivt medarbetarskap för alla medarbetare. Vi tror starkt på att detta bidrar till en positiv kultur som skapar mervärde, både för våra medarbetare och i slutändan våra kunder. Just nu lanserar vi dessutom FMM 9000XE som är en serie utvecklad med hållbarhet i fokus.
 

Vad gör FM Mattsson för att bidra till cirkularitet?

All elektricitet som används i vår produktion i Mora kommer från förnybara källor och vi gjuter våra blandare/duschar i mässing – en legering som sedan länge har en hög grad av återvunnet material.  All mässing som inte blir till en blandare/dusch återvinns (t.ex. spånor och klipprester), antingen genom att vi smälter om det själva eller genom att vi skickar det till vår mässingsleverantör för upparbetning. Vi är kända för att ha lång livslängd på våra produkter och med hög tillgänglighet på reservdelar är det enkelt att underhålla produkterna istället för att köpa nytt.

 

Vad gör dig stolt över att jobba på FM Mattsson?

FM Mattsson är ett anrikt företag med kvalitetsprodukter som används dagligen av väldigt många människor. Att jobba med vatten- och energibesparing för våra kunder är något som pågått långt innan jag började i företaget vilket känns jättebra. Vår produktionskedja i Mora börjar med att vi köper in sand och mässing. Alla bearbetningsstegen finns i huset innan vi lägger en färdig blandare/dusch i kartong. Det är riktigt kul att vara en del av att både utveckla och bibehålla den traditionen.

15 tips för hållbara vattenvanor

Här har vi samlat 15 enkla tips på hur man med små medel kan göra förändringar i sina vattenvanor. Vissa knep har du säkert hört om tidigare, andra kommer att vara upplysande, men samtliga kommer hjälpa dig att spara energi.

Finns det LEED-klassade blandare?
 
Vår expert Jennie svarar på kundernas vanligaste frågor!