"De eksterne krav er udfordrende og ændrer sig fra dag til dag, men vi holder os opdaterede for løbende at tilpasse vores produkter."
 
Bengt Andersson, Certificeringsekspert.

Vores produkter er miljøcertificerede og opfylder lovgivningsmæssige og markedsmæssige krav for bæredygtig byggeri.

Den hurtige byggetakt er udfordrende at forene med Sveriges klimamål om nettonuludledning inden 2045, da bygge- og ejendomssektoren står for 1/5 af Sveriges samlede udledning af drivhusgasser. En ny lov trådte i kraft siden 2022, der kræver, at bygherrer skal beregne og rapportere bygningers klimapåvirkning. Dette betyder, at der vil blive stillet krav til os som materialeleverandører om at levere miljøvaredeklarationer (EPD) for vores produkter.

Den nye 9000XE opfylder kravene.

Selvfølgelig opfylder FMM 9000XE-serien de mange grønne lovgivnings- og markedskrav, som gælder for bygge- og ejendomssektoren i dag. Serien er udviklet og testet i overensstemmelse med EU's taksonomi, RISE/KIWA Energiklassificering, Byggvarubedömningen/SundaHus og Miljøbyggnad/LEED/BREEAM.

Produkterne har miljøvaredeklarationer, også kendt som EPD'er, hvor produktets samlede klimapåvirkning i hele dets levetid bliver angivet.

Spørgsmål om 9000XE?
Kontakt os her, så hjælper vi dig.