EGENSKAPER

  • För spärrning av svängbar pip
  • Ställbarhet: 110°, 80° och 50°
  • Till köksblandare art.nr. 9110-xxxx, 9111-xxxx, 9150-xxxx, 9151-xxxx m. fl.

Byggvarubedömningen

modal.bvb.desc;

Accepterad monteringsanvisning

Denna produkt är anpassad till branschregler för säker vatteninstallation.

Blyfri

Lead Free innebär att vi bytt ut det bly som normalt finns i mässingslegeringar. På så sätt får vi produkter med en mindre miljöpåverkan. Lead Free-märkta produkter innehåller mindre än 0,1 % bly och är därmed klassade som blyfria.

Energiklassning

I tabellen under produkten ser du vilken energiklass blandaren har. Certifikat för energimärkning finns under dokument.

modal.sundahus.title

modal.sundahus.desc