Tvårattsblandare 160 c/c med vridomkastare

EGENSKAPER

  • Utan pip.
  • Med vridomkastare
  • Med backventiler i inloppen.
  • Pipansl. och duschansl. utsprång från vägg: 40 mm
  • Komplettera med pip art.nr. 2802-xxxx eller 2810-xxxx, se kapitel "Utloppspipar"

Skyddsmodul EB

Byggvarubedömningen

modal.bvb.desc;

Accepterad monteringsanvisning

Denna produkt är anpassad till branschregler för säker vatteninstallation.

Blyfri

Lead Free innebär att vi bytt ut det bly som normalt finns i mässingslegeringar. På så sätt får vi produkter med en mindre miljöpåverkan. Lead Free-märkta produkter innehåller mindre än 0,1 % bly och är därmed klassade som blyfria.

Energiklassning

I tabellen under produkten ser du vilken energiklass blandaren har. Certifikat för energimärkning finns under dokument.

modal.sundahus.title

modal.sundahus.desc