Insats

Förbättrad säkerhet och hygien tack vare ett effektivt fyrfärgskoncept – varje färg symboliserar en ersättningscykel. Det betyder att det är lätt att känna igen och övervaka att byte sker regelbundet och korrekt

EGENSKAPER

  • Till FM Mattsson Tronic WMS väggmonterade blandare med underliggande pip
  • Inklusive packning
  • Utan luftinblandning, uppfyller kraven enligt Svensk Förening för Vårdhygiens föreskrift BOV 3:e utgåvan för hygienklass 2 och 3
  • Förbättrad säkerhet och hygien tack vare ett effektivt fyrfärgskoncept – varje färg symboliserar en ersättningscykel. Det betyder att det är lätt att känna igen och övervaka att byte sker regelbundet och korrekt

DOKUMENT

Byggvarubedömningen

modal.bvb.desc;

Accepterad monteringsanvisning

Denna produkt är anpassad till branschregler för säker vatteninstallation.

Blyfri

Lead Free innebär att vi bytt ut det bly som normalt finns i mässingslegeringar. På så sätt får vi produkter med en mindre miljöpåverkan. Lead Free-märkta produkter innehåller mindre än 0,1 % bly och är därmed klassade som blyfria.

Energiklassning

I tabellen under produkten ser du vilken energiklass blandaren har. Certifikat för energimärkning finns under dokument.

modal.sundahus.title

modal.sundahus.desc