EGENSKAPER

  • För tronic compact, tronic duschpaneler och tronic väggmonterad
  • Magneten hålls mot sensorn under ca 2 sek.
  • Stänger av spolfunktionen under en tid för att underlätta rengöring
  • Sätter blandaren i fjärrkontrollsläge

DOKUMENT

Byggvarubedömningen

modal.bvb.desc;

Accepterad monteringsanvisning

Denna produkt är anpassad till branschregler för säker vatteninstallation.

Blyfri

Lead Free innebär att vi bytt ut det bly som normalt finns i mässingslegeringar. På så sätt får vi produkter med en mindre miljöpåverkan. Lead Free-märkta produkter innehåller mindre än 0,1 % bly och är därmed klassade som blyfria.

Energiklassning

I tabellen under produkten ser du vilken energiklass blandaren har. Certifikat för energimärkning finns under dokument.

modal.sundahus.title

modal.sundahus.desc