EGENSKAPER

 • Rekomenderas Windows 10 för PC
 • Kräver Windows 10 för surfplatta
 • Mjukvara win.10 medföljer 
 • Med WMS Programmer kan man:
  - Programmera spoltider och temperaturstopp
  - Ställa in hygienspolning med tid och intervall
  - Initiera hetvattenspolning
  - Byta aktiveringstyp så att en aktivering under spolning förlänger spoltiden eller att den stänger av spolningen.
  - Spara noteringar för varje blandare
  - Läsa av antal aktiveringar
  - Enkelt spara favoritinställningar och föra över till andra blandare

Byggvarubedömningen

modal.bvb.desc;

Accepterad monteringsanvisning

Denna produkt är anpassad till branschregler för säker vatteninstallation.

Blyfri

Lead Free innebär att vi bytt ut det bly som normalt finns i mässingslegeringar. På så sätt får vi produkter med en mindre miljöpåverkan. Lead Free-märkta produkter innehåller mindre än 0,1 % bly och är därmed klassade som blyfria.

Energiklassning

I tabellen under produkten ser du vilken energiklass blandaren har. Certifikat för energimärkning finns under dokument.

modal.sundahus.title

modal.sundahus.desc