EcoSafe® för en bättre miljö

Vi har bestämt oss för att kämpa för en bättre och mer hållbar miljö. Därför förstärker vi kampen mot de små, vardagliga miljöproblemen. Erfarenheten har lärt oss att de påverkar oss lika mycket som de stora. 

Vår tanke med EcoSafe® är att alltid försöka se till helheten. Annars kan det bli så att vi gör bra saker för miljön i ena änden, för att sedan tappa mark i den andra. Därför måste vi först se till att den totala miljöbelastningen från vår verksamhet och vår tillverkningsprocess blir så liten som möjligt. Därefter minimerar vi den totala belastningen för dig som användare.

Att lösa miljöfrågor av det här slaget är ingen enkel uppgift. Vi har fått samla all erfarenhet, kompetens och engagemang vi kan uppbringa här på företaget. Tillsammans har vi gått igenom allt från energi- och vattensparteknik i blandarna, till transporter och energiförbrukningen i fabriken.

Forskare och experter har länge varit eniga: Vi människor påverkar i allt större utsträckning vår planet. Vi tänker göra vad vi kan för att få till en förändring. Det kan du också göra. Genom att installera miljökranar i kök och badrum, kan du minska din vatten- och energiförbrukning med upp till 30 procent.