Sikker vanninstallasjon

Logo leverantör 20161.jpg

Bransjereglene ”Säker Vatteninstallation” er et regelverk som er utviklet av VVS-bransjen* for å sikre VVS-installasjonens kvalitet og forebygge skader på personer og eiendeler samt at de oppfyller kravene i Boverkets byggeregler.


FM Mattssons produkter har dokumentasjon som viser at produktene oppfyller kravene i byggereglene til Boverket (svensk myndighet for samfunnsplanlegging, byutvikling, bygging og boliger), det vil si at de er godkjente og sertifiserte av akkrediterte sertifiserings- og testorganer.
Grunnkravet er at et produkt må være typegodkjent/sertifisert for at monteringsanvisningen skal kunne bli akseptert ifølge bransjereglene for sikker vanninstallasjon.

En akseptert monteringsanvisning ifølge ”Säker Vatteninstallation” viser hvordan den ferdige installasjonen oppfyller kravene ifølge bransjereglene for sikker vanninstallasjon.

Byggvarubedömningen og SundaHus

25380647-9Ud5y.pngFM Mattsson driver et langsiktig arbeid for å kunne tilby de beste produktene fra et helhetsperspektiv med hensyn til miljø, helse, sikkerhet og brukerkomfort. De seneste årenes utvikling har resultert i produktserier med lavere miljøbelastning i alle ledd, fra produksjon til sluttforbruker.

Det finnes i dag flere aktører på markedet som tilbyr ulike miljøvurderinger av byggematerialer. Vårt standpunkt er at vi skal være med der kundene ønsker og vi utvider stadig antallet produkter i f.eks. Byggvarubedömningen og SundaHus.

Svanemerking

I dag bygges hus og bygninger med Svanemerking som følge av den økte bevisstheten rundt det å bygge bærekraftig. Det er ikke mulig å Svanemerke enkeltvise blandebatterier, men energimerkingen er viktig ettersom den kan bidra til at prosjektet/bygget blir Svanemerket.

Det skjer gjennom et poengsystem og våre blandebatterier kan bidra med poeng som følger: Energiklasse A-blandebatteri 2 poeng, energiklasse B-blandebatteri 1 poeng og elektroniske blandebatterier 1 poeng.

LEED-tilpasset

Et enkelt blandebatteri kan ikke få et LEED-sertifikat. LEED er et miljøsertifiseringssystem for bygninger. For hvert område i LEED finnes det flere kriterier som må oppfylles for å få ett eller flere poeng og i visse tilfeller et laveste nivå som må oppfylles. Dette innebærer at blandebatterier påvirker resultatet for hele bygningen. FM Mattsson har utvalgte produkter som er LEED-tilpassede nettopp med tanke på LEED-kriteriene.

LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) er et sertifiseringssystem som gir mulighet til å sammenligne miljøytelse internasjonalt.

Sertifikat energimerking

energi.png

Energimerkingen er et objektivt merkesystem som viser nøyaktig hvor mye energi blandebatteriet ditt forbruker.

Systemet er utviklet av flere ulike parter som armaturprodusenter, byggefirmaer, byggeiere og myndigheter (blant annet svenske energimyndigheter). Til grunn ligger standardiserte laboratorietester og sertifiseringsregler. Tanken er enkel: å gi en upartisk hjelp til innkjøpere, installatører, klimarådgivere og forbrukere.

For å få frem energiytelsen måles og registreres vannmengde, blandevanntemperatur og spyletid for tolv ulike aktiviteter. Deretter summeres delene og man får frem totalt energiforbruk som gjengis på etiketten. Denne verdien avgjør hvilken energiklasse blandebatteriet tilhører.

Energiklassifisering, våre produkter

Energiklasse A: Kaldstartfunksjon sammen med ekstra lav vannmengde. For dusjpakker gjelder blandebatterier med Eco Plus i kombinasjon med et dusjsett med Eco Flow (lav vannmengde). Energiytelse: maks. 1,6 kWh.
Energiklasse B: Kaldstartfunksjon sammen med Eco Flow og Eco Plus. Energiytelse: maks. 2,2 kWh.
Energiklasse C: Kaldstartfunksjon sammen med Eco Flow. Energiytelse: maks. 2,8 kWh.

On fmmattsson.com, we use cookies to improve your experience of our website. By clicking on "I agree" you are consenting to the use of cookies.

Read more about how FM Mattsson works with cookies and how you can remove them.