Møt Bengt Andersson

– ekspert på lov- og markedskrav innen bygg- og eiendomssektoren.

Miljøsertifiseringer, miljøvurderinger, miljødeklarasjoner og energiklassifiseringer. Det kan være vanskelig å navigere blant alle de lov- og markedskravene som finnes i Sverige når det kommer til eiendommer og nybygg. Spørsmålene er mange, og svarene er ofte komplekse.

Med hjelp av vår ekspert Bengt Andersson – Manager på Product Standards & Certifications – har vi her forsøkt å klarne opp i noen av de viktigste spørsmålene når det gjelder nettopp lov- og markedskrav. Og ikke minst hvordan man imøtekommer kravene med hjelp av våre produkter.

Ønsker du å komme i kontakt med noen av våre kunnskapsrike medarbeidere, er du velkommen til å ta kontakt med oss her.

Hur kommer det sig att lag- och marknadskraven ökar globalt?

Lag- och marknadskraven inom VVS-branschen ökar globalt på grund av en kombination av faktorer som rör hälsa, miljö, energieffektivitet, säkerhet och teknologisk utveckling. Dessa krav är utformade för att uppfylla de förväntningar och behov som samhället har. 
 

Vad är skillnaden på lagkrav och marknadskrav?

Ett lagkrav är något rättsligt bindande och fastställs av en myndighet för att reglera vårt samhälle, medan ett marknadskrav inte är rättsligt bindande utan är baserade på ett affärsbehov och specifika val eller krav från olika intressenter. Plan- och bygglagen, (PBL) är ett exempel på en lag i Sverige som reglerar hur vi ska bygga och renovera byggnader som påverkar miljön och människorna i Sverige. Både lag- och marknadskrav är något vi måste ha koll på för att kunna möta både nutida och framtidens krav och framför allt kunna leverera en produkt eller tjänst som är användbar i många år framåt. 
 

Hur uppfyller FMM 9000XE-serien dagens lagkrav och marknadskrav?

9000XE-serien är typgodkänd av RISE (Research Institutes of Sweden) vilket säkerställer att produkterna uppfyller Boverkets byggregler (PBL, Plan- och bygglagen) avseende både funktion och hälsa för installation i byggnader i Sverige.

Med 9000XE-serien uppfyller vi också de vanligaste kraven som idag efterfrågas vid miljöcertifiering av byggnader. Och med det menar jag att de nya produkterna har smarta, innovativa energibesparande funktioner och anpassade vattenflöden som bidrar till bästa möjliga energiklassning vid certifiering hos RISE. Dessa egenskaper tillsammans med medvetna materialval gör att produkterna uppfyller kraven vid miljöcertifiering av byggnader enligt till exempel Miljöbyggnad, Svanen, BREEAM och LEED.

För att transparent förmedla kunskap och fakta avseende våra produkters klimatavtryck ur ett livscykelperspektiv så har vi självklart även valt att miljövarudeklarera produkterna enligt det internationella EPD-systemet (Environmental Product Declaration). Deklarationerna är verifierade av oberoende certifierad granskare för att säkerställa att redovisningen är objektiv och följer det internationella regelverket.

Produktserien bygger dessutom på FM Mattsson beprövade lösningar och marknadsledande teknik, som till exempel mjukstängning, keramisk tätning och den tryckbalanserade termostatfunktionen vilket borgar för bra användarkomfort och produkter med lång livslängd. 
 

Vad gör dig mest stolt över att jobba på FM Mattsson?

Företaget och våra produkter är en naturlig del av byggsektorn och med ett ökat fokus från våra kunder på form och färg så blir vi också en viktig del av inredningsarkitekturen i hus och hem. Vi befinner oss därmed i en bransch som har en synlig och påtaglig inverkan på vardagslivet för många människor i världen.

Att veta att jag är en del av FM Mattsson som bidrar med produkter och tjänster till de människor som bygger världen runt omkring oss är därför väldigt tillfredsställande. 

Er det blandebatterier som er LEED-sertifiserte?

Vår ekspert Jennie svarer på de vanligste spørsmålene fra kundene!