Vand- og energibesparende

I Sverige forbruger en person ca. 140 liter vand hver dag. Og i en husholdning går en femtedel af energien til varmt vand. Det er tal, som kan nedbringes ved blot at installere miljøvenlige armaturer.

Energieffektivt
Vi ved, at et miljøvenligt armatur kan mindske dit vand- og energiforbrug med op til 30 procent. En stor del af vores sortiment er endda klassificeret som A-C i den svenske energiklassificering af armaturer. Funktionen Eco Plus begrænser ligeledes vandstrømmen, uden at det føles anderledes.

Nu findes der et objektivt mærkningssystem, som viser dit armaturs præcise energiforbrug. Systemet er udviklet af flere forskellige parter, f.eks. armaturproducenter, byggevirksomheder, boligejere og myndigheder (blandt andet den svenske energistyrelse). Systemet bygger på standardiserede laboratorietest og certificeringsregler. Tanken bag er enkel: at yde upartisk hjælp til indkøbere, installatører, klimarådgivere og forbrugere.

Energiklassninginfo.jpg
 

Sådan foregår mærkningen
For at beregne energiydeevnen måles og registreres flow, vandtemperaturen for blandet vand samt vandets løbetid ved tolv forskellige aktiviteter. Summen af delelementerne giver det samlede energiforbrug, som anføres på etiketten. Denne værdi afgør, hvilken energiklasse armaturet tilhører.

Vi synes, det er et rigtigt godt initiativ — 9000E og Siljan vask og vores brusepakke er klassificeret med den højeste karakter.

Koldstart
Koldstart er en funktion, der indebærer, at du sparer varmt vand, uden at det føles anderledes. Når du har grebet i midterstillingen, sørger koldstartsfunktionen for, at der altid kommer koldt vand (se filmen om koldstart til højre).
Undersøgelser viser, at vandet løber i mindre end 30 sekunder, de fleste gange vi anvender vandhanen. Selvom vi måske ikke lægger mærke til det, medfører disse korte skyl aktivitet i rørene for at levere både varmt og koldt vand. Det betyder, at det energikrævende varme vand bevæger sig mod hanen, selvom det aldrig bliver brugt, eller der ikke er brug for det. Her kommer vores koldstartfunktion ind i billedet.

Med grebet i midterstillingen, den allermest almindelige stilling, forekommer der altså kun tilførsel af koldt vand. Det er vigtigt at nævne, at funktionen ikke på nogen måde påvirker, hvor hurtigt man får varmt vand i hanen – det fungerer præcist som normalt, når du drejer grebet mod venstre til stillingen for varmere vand. Først når du anbringer grebet til venstre for midterlinjen, iblandes det varme vand. Det indebærer, at komforten opretholdes – du mærker ingen forskel – og samtidigt har du gjort en indsats for miljøet. Næste gang du skal tappe vand, starter du direkte fra koldt, og dermed fråser du ikke med det varme vand.

Derudover bevirker koldstartsfunktionen, at du får en ekstra stor ”koldtvandszone”, dvs. at grebet får et bevægelsesområde på ca. 30°, hvor der kun kommer koldt vand. Risikoen for utilsigtet iblanding af varmt vand er næsten ikkeeksisterende. Dette kan sammenlignes med det konventionelle armatur, som har en koldtvandszone på blot 5°. Vandhanens varme vand kan udgøre en sundhedsrisiko og må ikke anvendes til mad- og drikkevarer.

Berøringsfrie armaturer
Siljan Duo og 9000E Tronic er vores berøringsfrie armaturer. Armaturet aktiveres automatisk, når hånden holdes foran sensoren, og vandet løber i et begrænset tidsrum. Det sparer både vand og energi.