Hva er kaldstart?

Komforten opprettholdes og det går like raskt å få varmt vann som i en vanlig kran. Fra før finnes det også en innebygd skåldingsbeskyttelse som minsker risikoen for skålding av varmt vatten.

Kaldstartfunksjonen gir en stor besparelse av varmtvann med minimal innvirkning på komforten. Med spaken i stillingen rett frem kommer det alltid kaldt vann. De fleste av oss synes at det er enklest å åpne og stenge i denne stillingen. Neste gang du skal tappe vann, starter du fra kaldt og dermed sløser du ikke med varmtvannet.

En annen fordel er at man ved korte tappinger unngår å trekke varmtvann opp i rørene som siden står og avkjøles til ingen nytte.

Varmtvannet blandes først inn når spaken vris til venstre for senterlinjen. Her må man aktivt vri spaken til venstre for å få varmtvann. Den unødige sløsingen med varmtvann unngås helt uten at du merker det.

Dessuten gjør kaldstartfunksjonen at du får en ekstra stor ”kaldtvannssone”, det vil si et bevegelsesområde på cirka 30° for spaken der det bare kommer kaldtvann.

Dette innebærer en nesten ikke-eksisterende risiko for ufrivillig innblanding av varmtvann. Det kan sammenlignes med det konvensjonelle blandebatteriet som har en kaldtvannssone på 5°. Tappevarmtvann kan utgjøre en helserisiko og skal ikke brukes til mat og drikke.

SiljanDuo_1000_800.jpg