Møt Björn Erkersson
– Bærekraftssjef med ansvar for bærekraftsinitiativer og rapportering.

Det snakkes mye om bærekraft, men hva betyr det egentlig? Hos FM Mattsson tolker vi begrepet bokstavelig og jobber derfor utrettelig med å skape sunne og hensynsfulle prosesser for våre produkter, våre ansatte og naturen vi kommer i kontakt med. Vi vil ta ansvar i hvert trinn, rett og slett.

Sammen med vår bærekraftssjef, Björn Erkersson, vil vi i dette kapitlet se nærmere på hvordan dette arbeidet ser ut i virkeligheten. Hvordan ser arbeidet med bærekraft ut i dag, og hvilke mål har FM Mattsson for fremtiden? La oss dykke inn i det.

Hvis du ønsker å komme i kontakt med en av våre dyktige medarbeidere, er du velkommen til å ta kontakt med oss her.

Hva er våre visjoner og mål innen bærekraft på lang sikt?

Vi har delt vårt bærekraftsarbeid inn i tre fokusområder: bærekraftige prosesser, bærekraftige produkter og bærekraftige mennesker. Innen hvert av disse områdene har vi flere ulike mål og målepunkter, men på overordnet nivå er vår ambisjon å:

  1. Redusere CO2-avtrykket med 5% per år i forhold til solgte volumer.

  2. Øke salget av produktene vi klassifiserer som bærekraftige med minst 12% årlig.

  3. Ha en nærværsprosent på over 95%.

 

Hva jobber vi med akkurat nå for å nå disse målene?

Vi er i ferd med å sette i gang en ny fordampningsanlegg som vil redusere mengden farlig avfall som må transporteres for destruksjon med ca. 80%. Et annet prosjekt vi jobber med er å kunne gjenvinne støpesanden vår. Ved å gjenvinne sanden internt øker vi sirkulariteten og reduserer avfall og transport. Vi legger også stor vekt på opplæring og dialog om aktivt medarbeiderskap for alle ansatte. Vi tror sterkt på at dette bidrar til en positiv kultur som skaper merverdi, både for våre ansatte og til slutt våre kunder. Akkurat nå lanserer vi også FMM 9000XE, en serie utviklet med fokus på bærekraft.


Hva gjør FM Mattsson for å bidra til sirkularitet?

All elektrisitet som brukes i produksjonen vår i Mora kommer fra fornybare kilder, og vi støper våre blandebatterier/dusjer i messing - en legering som lenge har hatt en høy grad av resirkulert materiale. All messing som ikke blir til et blandebatteri/dusj resirkuleres (for eksempel spon og klipprester), enten ved at vi smelter det om selv eller ved å sende det til vår messingleverandør for opparbeiding. Vi er kjent for å ha lang levetid på produktene våre, og med høy tilgjengelighet på reservedeler er det enkelt å vedlikeholde produktene i stedet for å kjøpe nytt.

 

Hva gjør deg stolt av å jobbe hos FM Mattsson?

FM Mattsson er et anerkjent selskap med kvalitetsprodukter som brukes daglig av svært mange mennesker. Å jobbe med vann- og energisparing for våre kunder er noe som har pågått lenge før jeg begynte i selskapet, noe som føles veldig bra. Produksjonskjeden vår i Mora starter med at vi kjøper inn sand og messing. Alle bearbeidelsesstegene finnes internt før vi legger en ferdig blandebatteri/dusj i esken. Det er virkelig gøy å være en del av å både utvikle og opprettholde den tradisjonen.

Er det blandebatterier som er LEED-sertifiserte?

Vår ekspert Jennie svarer på de vanligste spørsmålene fra kundene!