.

Bærekraft

For oss er bærekraft å se helheten, og være miljøbevisste gjennom hele produksjonskjeden. Derfor begynner vi på hjemmebane, i vår egen fabrikk i Mora, Sverige ved å fokusere på de små miljøutfordringene i hverdagen. Når vi produserer våre kraner og dusjer, tar vi størst mulig miljøhensyn i hvert trinn – fra utforming og materialvalg til produksjon, transport, bruk og gjenvinning.