Sorgenfrivang

429 lejligheder bliver lige nu totalrenoveret for samlet set 740 mio. kr. Projektets VVS-del inkluderer bl.a. bad, køkken, ventilation og stigestrenge. Armatur-udskiftningen forventes at medføre en energibesparelse på samlet set 46% - og udløste et energitilskud på over 130.000 kr.

Sorgenfrivang består af 740 lejemål i Virum nord for København. De ikoniske højhuse er bygget tilbage i 50’erne, så selvom alt fungerede, var et ansigtsløft tiltrængt. Projektet planlægges og overvåges centralt fra af ejendomsleder Allan Olsson, der har et øje på hver finger, når han skal dirigere i den omfattende renovering. Noget løses ved hjælp af eksterne entreprenører, men VVS-entreprisen og udskiftningen af armaturer har Allan og hans team valgt selv at håndtere:

- Vi vil ikke gå på kompromis med kvaliteten. Vi gør det ordentligt med omtanke for klimaet og for fremtiden, siger Allan Olsson og fortsætter: - Nu har vi selv kompetencerne til at sikre energifokus og kvalitet i netop armatur-delen. Vi kommer længere for færre penge, når vi gør det på den måde - og så er vi sikre på, at vi får præcist det produkt, vi specifikt ønsker.

Beregninger og testmålinger på de gamle installationer afslørede, at foreningen kan forvente store besparelser - 41% på det samlede vandforbrug og hele 46% på energi til opvarmning af varmt vand. I kroner og ører er det en potentiel besparelse på 800.000 kr. Det betyder, at de nye armaturer har en tilbagebetalingstid på ca. 2 år, så renoveringsprojekt eller ej, havde udskiftningen givet bonus under alle omstændigheder.

Energitilskud muliggør mere energifokus. Hele Sorgenfrivang-projektet er præget af et fokus på en grønnere og mere energirigtig fremtid - hvilket også har været en forudsætning for, at Landsbyggefonden har bevilliget ca. halvdelen af projektsummen fra den grønne renoveringspulje. Alle materialevalg er fortaget med udgangspunkt i, at de skal kunne hjælpe beboerne med at spare på energien i fremtiden:

- Den armaturløsning, som er valgt i Sorgenfrivang, gør det lettere for beboerne at spare på vandet i fremtiden. Køkken- og håndvaskarmatur samt termostat og bruser har indbygget energioptimering, så de sparer på både vandforbrug og CO2, der udledes når der laves varmt vand, forklarer energirådgiver Claus Dennis Jønsson, FM Mattsson Mora Group Danmark. - Den indledende undersøgelse viste et besparelsespotentiale på over 40%. Sammen med Allans team af servicefolk gik vi rundt i de gamle lejligheder for at måle forbruget. Med udgangspunkt i vandforbruget og det energibesparelsespotentiale, vi ved vores armaturer leverer, kunne vi beregne den forventede energibesparelse og dermed søge om tilskud, forklarer Claus Dennis Jønsson.

Energitilskuddet beløber sig til ca. 132.000 kr., som udbetales, når det sidste armatur er monteret. Tilskuddet udbetales af energiselskabet, som har godkendt FM Mattsson Mora Groups beregningsark med forskellige armaturer fra både FM Mattsson, Mora og Damixa.

- Energitilskuddet er en ekstra bonus, som jo kommer uden om al budgetlægning og derfor bliver en dejlig pose penge, som ejendommen endnu ikke har øremærket til noget bestemt formål, siger Allan Olsson og fortsætter: ”Energitilskuddet giver overskud i vores energirenovering, hvilket giver mere spillerum i resten af projektet. Som regel er det ønsketingene, der nedprioriteres, men det har vi mere plads til nu.”

Temperaturudsving er ikke længere et problem. At VVS-delen er trukket ud af totalentreprisen og nu ligger på Allans skrivebord passer godt med, at Allan og ejendomskontoret også i det daglige selv står selv for service af installationerne: - Det betyder meget, at jeg på forhånd ved, at vedligeholdelsesomkostningerne fra nu af og mindst 5 år frem er lig nul. Men vi har også nogle funktionelle udfordringer i og med, vi pumper vand fra 1.-14. sal med hydrofol. Det stiller store krav til armaturer og termostater, fordi trykket varierer voldsomt, og det ville betyde store temperaturudsving, når beboerne står under bruseren, hvis ikke termostaterne havde indbygget trykstyring, forklarer Allan, om hvorfor netop valget faldt på produkter fra Mora Armatur.