Hvidovre Kommune

På Hvidovre Rådhus samt på hovedbiblioteket og i medborgerhuset er 130 pensionsmodne vandhaner blevet skiftet ud med nye, energirigtige fra FM Mattsson. Projektet er realiseret på baggrund af energispare tests fra skoler og daginstitutioner i kommunen, der viser besparelsespotentialer på 30-40%. Det svarer til over 100.000 kr. om året sparet på udgifter til vand og energi.

Som klimakommune er Hvidovre altid på jagt efter mulige steder at sætte ind for at spare på energien og blive en grønnere kommune. Derfor har kommunen udpeget 70 klimaambassadører, der lokalt skal være med til at spotte mulige indsatssteder, hvad enten det handler om at stoppe madspild, få borgere og medarbejdere til at agere mere miljørigtigt - eller gennemføre tekniske projekter, der kan få kommunens bygninger til at bruge mindre energi.

Det aktuelle energispare-projekt startede med, at Hvidovre Biblioteks klimaambassadør havde hørt om potentialet og de nemme vandbesparelser, der er ved at skifte gamle vandhaner ud med nye moderne og mere tekniske armaturer og præsenterede det som en klimaambassadør-idé.

Fra ide til handling på rekordtid.
Siden ideen kom på bordet, og puljen blev ansøgt i maj 2016, er det gået stærkt. Faktisk er de første 130 armaturer allerede nu installeret. At det kunne lykkes så hurtigt skyldes, at kommunens ejendomsafdeling har gennemført tilsvarende projekter på to skoler og en daginstitution, hvor der er lavet detaljerede før- og eftertests af armaturernes virkning. Alle tre steder har man oplevet store besparelser - på både Gungehusskolen og Dansborgskolen oplevede de besparelser på 44% på vandforbruget og hele 38% på det varme vand, mens tallene for den integrerede daginstitution Cirklen lød på 32% og 40%.

Alene på de tre projekter forventer Hvidovre Kommune at spare over 100.000 kr. om året i udgifter til energi og vand. Det betyder, at projektet har en tilbagebetalingstid på under 2 år.

Projektet er gennemført i tæt samarbejde med Hvidovre Kommunes ejendomsafdeling, der har ansvaret for drift og vedligeholdelse af kommunens tekniske installationer. For kommunens driftsansvarlige er der tre plusser i projektet: For det første sparer det energi, og der gør det hver dag - det viser de målere, der fortsat aflæses løbende for at følge forbruget. Dernæst er der en driftfordel - kommunen får gradvist luget ud i de gamle installationer og får moderniseret armaturerne. Til sidst er der hele vedligeholdelsesdelen: Det bliver meget nemmere og meget mindre vedligehold ejendomskontoret. 

Det billede kan energirådgiveren fra armaturproducenten FM Mattsson Mora Group nikke genkendende til:

- Det er helt i tråd med min oplevelser fra andre kommuner. Der er meget stort fokus på at finde energibesparelser. Der er stort potentiale, for mange kommunale bygninger lider under et vedligeholdelsesefterslæb. Det er altid en øjenåbner, når jeg kan præsentere store besparelser med relativ lille indsats. At skifte til moderne vandhaner med vores energiteknik er virkelig lavthængende frugter, som er lige til at plukke for alle landets kommuner, understreger Claus Dennis Jønsson, der har gennemført lignende projekter i Odense, Rødovre, Ballerup og Københavns Kommune.

Teknisk indsigt giver pote. Netop de tekniske installationer rummer stort potentiale, for det er ofte projekter, der er nemme at gennemføre, og som har kort tilbagebetalingstid. I Hvidovre kommune har teknisk afdeling kigget på bygninger og installationer gennem længere tid og gennemført tests i udvalgte ejendomme for at dokumentere potentialet. Så besparelserne er ikke grebet ud af den blå luft.

Ved at følge forbruget og tracke data i kommunens energiregistreringssystem henter Teknisk Afdeling inspiration til de næste indsatssteder - og erfaringerne viser, at det især er de store steder, det giver mening at kaste sig over til en start.