Børne- og Ungdomsforvaltningen (BUF)

Stort miljøprojekt  fortsætter - nye armaturer i daginstitutioner og på skoler sparer København for millioner af kroner om året

Børne- og Ungdomsforvaltningen (BUF) i Københavns Kommune holder dampen oppe i sine bestræbelser på at sænke forbruget af vand og energi til gavn for både børn, medarbejdere og kommunens skatteborgere.

Et omfattende miljørenoveringsprojekt sammen med FM Mattsson Mora Group i Danmark, er nu på sit tredje år, og det har givet klækkelige millionbesparelser på driften - helt uden at børn eller medarbejdere kan mærke nogen forskel i deres daglige brug af vandhanerne.

- Vi ser kontante besparelser på alt, hvad der har med armaturerne at gøre: Forbruget af koldt og varmt vand er faldet, energiforbruget til opvarmning af vand er faldet, vi har færre omkostninger til service og udskiftning på grund af skader og hærværk og vi oplever færre vandskader. Der er kort sagt gevinster hele vejen rundt, fastslår energitekniker fra BUF Energiteam, Kenneth Bastholm Mortensen.

Han er en af det otte mand store team af energiteknikere i Børne- og Ungdomsforvaltningens administrative ressourcecenter. BUF Energiteam planlægger og gennemfører adskillige miljørenoveringer hvert år, i takt med at forvaltningens budgetter tillader det.

Projektet har været i gang siden 2017, og indtil nu har 220 institutioner og 35 skoler fået nye, vand- og energibesparende armaturer. Men med i alt cirka 750 institutioner og 70 skoler i hele kommunen er der fortsat et enormt potentiale for at høste de kontante energibesparelser.

Solid business case

- Finansieringen af de næste projekter afhænger i høj grad af, at vi kan dokumentere resultater. Vi skal have en solid business case hver gang for at få lov at fortsætte. Det er der slet ingen tvivl om, at vi har med hver eneste af de renoveringer, vi har gennemført indtil nu, siger Kenneth Bastholm Mortensen.

Nøglen til at dokumentere succeserne er data, supplerer energirådgiver Claus Dennis fra FM Mattsson Mora Group Danmark, som leverer de mange nye, vandbesparende armaturer til københavnske skoler og institutioner:

- Sammen med BUFs ressourcecenter er vi meget omhyggelige med at måle forbruget før og efter udskiftningerne. Typisk måler vi i tre måneder før og i tre måneder efter en udskiftning, og det er vigtigt at sørge for, at de to perioder er direkte sammenlignelige, så vi får et retvisende billede uden kunstigt oppustede tal, siger Claus Dennis.

Til gavn for børnene

Kenneth Bastholm Mortensen fra BUF Energiteam fortæller, at han og hans kolleger indledningsvist var lidt skeptiske overfor målingerne.

- De første tal var næsten for gode til at være sande. Men de viste sig at være helt reelle, og vi kan uden at blinke med øjnene sige, at vi typisk realiserer besparelser på op mod 40 procent på det varme vand og 25 til 40 procent på det kolde.

De mærkbare energibesparelser giver forvaltningen en ganske kort tilbagebetalingstid på investeringerne - typisk cirka fire år efter en konservativ beregning, men ofte kortere. Herefter er det så at sige penge direkte ned på bundlinjen hvert eneste år, til gavn for børnene.

- Hver enkelt skole og institution har jo sit eget driftsbudget, så de opnåede besparelser kommer i sidste ende børnene til gode, siger Kenneth Bastholm Mortensen.

Mindsker spredningen af bakterier

Størsteparten af de nye armaturer er berøringsfri FM Mattsson Tronic armaturer, som åbner og lukker for vandet automatisk.

- Alene dét giver en markant besparelse, fordi vandet ikke løber længere end nødvendigt. Men det mindsker også risikoen for vandskader, ligesom spredningen af bakterier kan blive mindre, når mange snavsede hænder ikke behøver røre ved vandhanerne, forklarer Claus Dennis fra FM Mattsson Mora Group.

Han tilføjer, at FM Mattsson Mora Group generelt oplever et øget fokus på hygiejne i dialogen med kunderne:

- Børneinstitutioner og skoler er gode eksempler på steder, hvor man med små tiltag kan gøre meget for at optimere hygiejnen. Man kan tænke over placeringen af håndvaske, mindske behovet for berøring og udnytte, at moderne armaturer har en indbygget funktion til hygiejneskyl, som minimerer risikoen for legionella-bakterier i brugsvandet, siger Claus Dennis.

Gennemtænkt design og funktionalitet

Kenneth Bastholm Mortensen og hans kolleger i BUF er godt tilfredse med både produkterne og samarbejdet med FM Mattsson Mora Group:

- Vi har et virkelig godt samarbejde med FM Mattsson Mora, som bidrager med viden og erfaringer fra andre projekter, og med at imødekomme vores behov og løse eventuelle udfordringer undervejs.

- Selve produkterne er af høj kvalitet og meget gennemtænkte hvad angår design og funktionalitet. Lige så vigtigt er, at de er langt mere robuste og servicevenlige end vores gamle armaturer, afslutter Kenneth Bastholm Mortensen.

Claus Dennis (til højre), Projekt- og energirådgiver FM Mattsson Mora Group Danmark og Kenneth Bastholm Mortensen (til venstre), Energitekniker BUF København