Spar vann og energi

I Norge forbruker en person cirka 140 liter vann hver dag. Og i en husholdning går en femtedel av energien med til varmtvann. Det er tall som det er mulig å minske, bare ved å installere miljøsmarte blandebatterier.

Energieffektivt

Vi vet at et miljøsmart blandebatteri kan minske ditt vann­ og energiforbruk med opptil 30 prosent. En stor del av vårt sortiment er også klassifisert som A–C i den svenske energiklassifiseringen for blandebatterier. Og funksjonen Eco Plus begrenser vannmengden, uten å forandre følelsen.
Nå finnes det et objektivt merkesystem som viser nøyaktig hvor mye energi blandebatteriet ditt forbruker. Systemet er utviklet av flere ulike parter som armaturprodusenter, byggefirmaer, byggeiere og myndigheter (blant annet svenske energimyndigheter). Til grunn ligger standardiserte laboratorietester og sertifiseringsregler. Tanken er enkel: å gi en upartisk hjelp til innkjøpere, installatører, klimarådgivere og forbrukere.

Slik går merkingen til

For å få frem energiytelsen måles og registreres vannmengde, blandevanntemperatur og spyletid for tolv ulike aktiviteter. Deretter summeres delene og man får frem totalt energiforbruk som gjengis på etiketten. Denne verdien avgjør hvilken energiklasse blandebatteriet tilhører.

Vi synes at det er et veldig bra initiativ – servantbatteriene 9000E og Siljan samt våre dusjpakker er energiklassifiserte med høyeste karakter.

Kaldstart

Kaldstart er en funksjon som innebærer at du sparer varmtvann uten at det påvirker følelsen. Når du har spaken i posisjonen rett frem, sørger kaldstarten for at det alltid kommer kaldt vann (film om kaldstart til høyre).

Undersøkelser viser at majoriteten av de gangene vi åpner kranen, er den åpen i mindre enn 30 sekunder. Selv om vi ikke rekker å merke det, så setter disse korte spylingene i gang aktivitet i rørene for å levere både varmt og kaldt vann. Det betyr at energikrevende varmtvann begynner å bevege seg mot kranen, selv om det aldri kommer til bruk eller behøves. Her kommer vår kaldstartfunksjon inn i bildet.

Med spaken i posisjonen rett frem, den aller vanligste plasseringen, tilføres det altså bare kaldt vann. Det er viktig å understreke at funksjonen ikke på noe måte påvirker hvor raskt det går å få frem varmtvann – det fungerer akkurat som vanlig når du vrir kranen mot venstre for å åpne for varmtvannet. Først når du plasserer spaken til venstre for senterlinjen, starter innblandingen av varmtvann. Det innebærer at komforten opprettholdes – du merker ingen forskjell – og samtidig har du gjort en innsats for miljøet. Neste gang du tapper vann, starter du altså direkte fra kaldt og sløser dermed ikke med varmtvannet.

Dessuten gjør kaldstartfunksjonen at du får en ekstra stor ”kaldtvannssone”, det vil si et bevegelsesområde på cirka 30° for spaken der det bare kommer kaldtvann. Dette innebærer en nesten ikke-eksisterende risiko for ufrivillig innblanding av varmtvann. Det kan sammenlignes med det konvensjonelle blandebatteriet som har en kaldtvannssone på bare 5°. Tappevarmtvann kan utgjøre en helserisiko og skal ikke brukes til mat og drikke.

Berøringsfrie blandebatterier

Siljan Duo og 9000E Tronic er våre berøringsfrie blandebatterier. Ved å holde hånden foran sensoren starter blandebatteriet automatisk og spyler i en begrenset tid. Det sparer både vann og energi.