Gode råd for sikkerhet og komfort på badet

Jevnt trykk, jevn temperatur og varmtvann som ikke skålder. Det er det de fleste ønsker seg på badet. Det finnes i dag tre typer funksjoner i dusjbatterier. Bare én av dem håndterer alle de tre faktorene.

Termostatkraner:

Denne funksjonen er bra der du kan oppleve variasjonen på varmtvannet, noe som ofte hender der det er varmeveksler/fjernvarme.

Trykkstyrte kraner:

Trykkstyrte kraner er bra å ha der du kan oppleve trykkvariasjoner. Men om du opplever variasjon i varmtvann hjelper det ikke, da det ikke er termostatføler i kranen. Denne type kran krever en konstant varmtvannstemperatur, noe som er en utfordring i boliger med varmeveksler/fjernvarme.

Trykk- og termostatstyrte kraner:

Denne type kraner regulerer både trykket og temperaturen. Har du har stilt kranen inn på 38 grader, garanterer den å holde denne temperaturen uansett hva som hender med varmtvannet eller trykket frem til kranen. Den har også en sikkerhetsfunksjon som gjør at du uansett ikke kan få mer en 48 grader ut av kranen på maks. Dette er spesielt i omsorgsboliger, eller på kraner som brukes av barn.

Hva gjør egentlig sperreknappen?

Sperreknappen på kranen fungerer kun som en komfortsperre. Den har ingen ting med skåldesikkerhet å gjøre. På termostatkraner står det gjerne en sperreknapp på 38 grader, da den kan føle varmtvannstemperaturen. På en trykkstyrt kran er det kun rødt og blått på sperren. Det er fordi den blir styrt etter trykket og ikke etter temperaturen på varmtvannet.