Skien kommune

Monterer sikkerhetsbatterier med skåldesperre i alle institusjoner.

- Vi ønsker ikke å komme i en situasjon der noen blir skadet, sier Anita Ballestad, eiendomssjef i Skien kommune.

- Vi har to vaktmestere som har gått gjennom alle kommunens 35 institusjoner for å kartlegge hvilke som allerede har sikkerhetsbatterier med skåldesperre, og hvilke som ikke har det, sier Ballestad i en pressemelding.

Bakgrunnen for gjennomgangen er de senere tilfellene av alvorlig skålding. Ett i Trondheim kommune, ett i Fredrikstad kommune, og ett i Færder kommune, sistnevnte med dødelig utfall.

- Dette er et samarbeid mellom Helse og velferd og eiendomsvesenet. Det er ikke lovpålagt å ha sikkerhetsbatterier med skåldesperre på alle kraner, men vi ønsker å få dem installert i alle våre institusjoner likevel. Det vil være betryggende for både kommunen, beboere, brukere og ansatte å vite at dette er på plass. Menneskelige feil kan skje, og det ønsker vi å sikre oss mot. Kostnaden er liten i forhold til de alvorlige skadene som kan skje, mener Ballestad.

- Det Skien kommune nå gjør er et eksempel til etterfølgelse. Dette er et enkelt tiltak med stor betydning for flere hundre mennesker med tilknytning til kommunens institusjoner, sier Arnt Erik Lindseth i FM Mattsson, som leverer de nye sikkerhetsbatteriene med skåldesperre til kommunen.

- FM Mattssons sikkerhetsbatterier garanterer at temperaturen på vannet i kranen aldri blir så høy at det er skåldefare. Det har vært en del stygge skåldeulykker de siste årene, noen tragisk nok med dødelig utfall. Det skjer garantert også mange mindre alvorlige, men like fullt smertefullt skåldeulykker, uten at vi hører om det i media, sier Lindseth.

- I barnehager er det et krav om at vannet i kranene ikke skal overstige 38 grader, mens det for institusjoner som omsorgsboliger, sykehjem og så videre ikke er et slikt krav. Det er betenkelig. Det burde vært et tilsvarende krav om makstemperatur for disse også, så hadde problemet med skåldeskader vært borte, sier Lindseth.