We use cookies for the best customer experience. If you close this window, you have accepted that cookies are used on the site. About cookies

Miljø og energi

Energiklassifisering på vår måte

Energiklassifisering på vår måte Energiklassifisering på vår måte

Miljøbesparing med opprettholdelse av brukerkomforten. En femtedel av energi bruken går til oppvarming av varmtvann i en vanlig villa og i leiligheter med sentralt varmtvann er andelen ennå høyere. Gjennom å ha unødvendig høy vanngjennomstrømning i blandebatteriet sløser man bort mye varmtvann.

Les mer

EcoSafe® for et bedre miljø

EcoSafe® for et bedre miljø EcoSafe® for et bedre miljø

Vi har bestemt oss for å kjempe for et bedre og mer holdbart miljø. Derfor trapper vi opp kampen mot de små, hverdagslige miljøproblemene.

Les mer

Hva er kaldstart?

Hva er kaldstart? Hva er kaldstart?

Kaldstart - minsker varmtvannsforbruket, men beholder komforten.

Les mer

Referanse prosjekter

Referanse prosjekter Referanse prosjekter

Se hvordan våre kunder oppnår høye energibesparelser med armaturer fra FM Mattsson.

Les mer