Kalkgaranti.jpg

Fem års kalkgaranti

Selv om du har kalkholdig vann hjemme, så skal det ikke påvirke funksjonen til våre blandebatterier. Det garanterer vi. Vi forplikter oss til å utbedre eventuelle feil dersom funksjonen i blandebatteriets styreenhet blir nedsatt på grunn av kalkbelegg. Garantien* gjelder alle FM Mattssons sikkerhetsbatterier.

Tempgaranti.jpg

Fem års tempgaranti

Takket være dobbeltfunksjonen hos våre sikkerhetsbatterier får du alltid den temperaturen du vil ha. Vi garanterer at temperaturen holder seg innenfor ±1 °C når du bruker rennende vann, selv om temperatur og trykk i ledningene varierer. Hvis blandebatteriet ikke oppfyller dette, utbedrer vi feilen. Du må selvfølgelig ha tilgang til varmtvann for at garantien skal gjelde. Garantien* gjelder alle FM Mattssons sikkerhetsbatterier.

tryck_ny-svart_banor_tok_NO.jpg

Fem års trykkgaranti

Du unngår smeller og trykkstøt i rørene takket være vår verdensunike mykstengningsteknikk. Det garanterer vi. Hvis blandebatteriets stengningstid ikke er minst 0,2 sekunder, utbedrer vi feilen. Denne garantien* gjelder alle FM Mattssons ettgrepsbatterier med mykstengningsfunksjon

coldstart.jpg

Cold Start

Når du åpner kranen med spaken rett frem, kommer det bare kaldt vann og ikke blandet varmt og kaldt som på en tradisjonell kran. Det gjør at du minsker varmtvannsforbruket, men beholder komforten.

ecoplus.jpg

Eco Plus

Eco Plus innebærer at du må utføre et aktivt valg for å få en større vannmengde. I 9000E serien finnes en Eco Plus knapp på sikkerhetsbatteriets mengderatt, og på ettgrepsbatteriene må spaken passere en motstand for å få full vannmengde. Dette gir en ytterligere vannbesparing ettersom brukeren må gjøre et aktivt valg for å få full vannmengde.

ecosafe.jpg

EcoSafe®

Konseptet EcoSafe® bygger på miljøbevissthet i alle ledd, fra redusert miljøbelastning i fabrikken og ved materialvalg til energismarte funksjoner som gir et miljøvennlig og gjenvinnbart sluttprodukt.

easytouse.jpg

Easy to use

Vi lager kraner for alle. Også for personer som ikke er like sterke som deg. Slik at også de skal kunne bruke dem i sin hverdag uten problemer. Derfor er vi ekstra glade for at det svenske reumatikerforbundet nettopp har godkjent flere kraner fra vår 9000E-serie, både servantkraner samt blandebatterier til dusj, badekar og kjøkken. Og vi vet at det ikke bare er vi som er glade.

softclosing.jpg

Soft Closing

En funksjon som gjør at kranen stenges med en ørliten forsinkelse. Dermed unngår du smeller i rørene, og på sikt øker det levetiden for både kran og rør.

ecoflow.jpg

Eco Flow

Eco Flow er navnet på FM Mattssons enkle og smarte løsning for å spare ytterligere på vannet. Eco Flow er en strømningsregulator som regulerer vanntrykket i ettgrepsbatterier og dusjbatterier. Blandebatteriene fungerer helt som vanlig, men er begrenset til 6 l/min for servantbatterier og 9 l/min for kjøkkenbatterier ved et trykk på 3 bar. En enkel måte å spare vann, energi og penger på.

safetemp_toksvart.jpg

Safe Temp

Jevn temperatur. Ingen fare for skålding takket være en finurlig løsning som gjør at vann temperaturen alltid holder seg innenfor ±1 °C.

anti-bactus.jpg

Antibactus

Reduserer risikoen for at det dannes gunstige miljøer for legionella.

leadfree.jpg

Lead Free

Lead Free innebærer at vi har byttet ut det blyet som vanligvis finnes i messinglegeringer. På den måten får vi produkter med mindre miljøpåvirkning. En annen positiv effekt med vår nye legering er at den gir økt korrosjonsbestandighet og dermed også lengre levetid for produktet. Et stort skritt for miljøet og en trygghet for deg som bruker produktene våre hver dag.

frostsafe.jpg

Frost Safe

Våre hage kraner er frostsikre. Du kan stole på dem hele året. De er selvdrenerende med tilbakeslagventil.

hygieneflush.jpg

Hygienespyling

En automatisk gjennomspyling av kaldt og varmtvann som hindrer vekst av legionella i rørsystemet.

safetouch.jpg

Safe Touch

Betyr at ytterskallet på armaturet ikke er varmt ved berøring. Produktene merket Safe Touch passer godt i miljøer med særskilte krav, eks eldre omsorg og offentlige miljøer.

tronicwms.jpg

Tronic WMS (Water Management System)

Produkter som kan integreres med vårt overordnende system Tronic WMS. Data fra kranene kan f.eks brukes til og optimalisere bruken av vann og energi, samtidig kan man også programmere kranene via plattformen.