We use cookies for the best customer experience. If you close this window, you have accepted that cookies are used on the site. About cookies

Garantiid ja garantiinõuded

Garantiid ja garantiinõuded

Garantiinõue

Kui te pole rahul või toode on defektne, võite esitada garantiinõude paika, kust te toote ostsite (kauplus või paigaldusfirma). Kliendina peate te suutma tõestada toote ostmise kuupäeva, esitades ostukviitungi või koos kaubaga saadud arve koopia.

Garantiid

Et garantii kehtiks, peab segisti olema õigesti paigaldatud ja kasutatud. Torud ja muud osad peavad olema paigaldatud professionaalselt vastavalt tööstusharus kehtivatele nõuetele. Garantii ei kata pakasekahjustusi ega vees sisalduvatest võõrkehadest tulenevaid kahjustusi ja töövigu. Samuti ei kata garantii kahjustusi, mille on põhjustanud ebakorrektne puhastamine (hõõrumine või abrasiivsete või sööbivate puhastusvahendite kasutamine) või normaalne kulumine, vale paigaldus, ebakorrektne kasutamine või paigaldus- või hooldusjuhiste eiramine.

Garantii ei kata kolmanda osapoole kulusid ega kulusid, mis pole otseselt tarnitud tootega seotud. Kõik sellised kulud peab katma paigaldusfirma või kasutaja kindlustus.

Garantiiaeg

FM Mattssoni toodetel on garantiiaeg 2 aastat alates ostukuupäevast või viimase puudumisel 2 aastat alates toote esmakordsest kasutamisest (klient peab suutma tõestada paigaldatud toote lõpliku ülevaatuse kuupäeva). Tootmis- ja materjalidefekte katab garantii viie (5) aasta jooksul alates ostukuupäevast.

Lisaks sellele annab FM Mattsson järgmised garantiid 5 aastaks alates segisti esmakordsest kasutamisest, tingimusel, et meie tarnime uued osad tasuta, kuid klient tasub paigalduskulud.

5-aastane katlakivi garantii

Isegi juhul, kui teil on kodus kare vesi, ei mõjuta see segisti tööd. Seda võime me garanteerida. Me kohustume kõrvaldama kõik rikked, kui segisti juhtseadme jõudlus on katlakivi tõttu häiritud. Garantii hõlmab kõiki FM Mattssoni turvasegisteid.

5-aastane temperatuurigarantii

Me garanteerime maksimaalse temperatuurikõikumise ±1℃ vee voolamise ajal, isegi juhul, kui temperatuur ja surve torustikus kõigub. Kui segisti ei vasta sellele tingimusele, kõrvaldame me vea. Garantii kehtimise tingimuseks on juurdepääs kuuma vee varustusele. Garantii hõlmab kõiki FM Mattssoni turvasegisteid.

5-aastane survegarantii

Meie ülemaailmselt ainulaadne pehme sulgemise funktsioon aitab vältida survelööke ja torustiku mõju. Seda võime me garanteerida. Me lubame vea kõrvaldada, kui segisti sulgumisaeg on alla 0,2 sekundi. Garantii hõlmab kõiki FM Mattssoni ühe hoovaga pehme sulgemise funktsiooniga segisteid.

5-aastane tilkumisgarantii

Me garanteerime, et meie turvasegistite ja ühe hoovaga segistite juhtseadmed ei põhjusta lekkeid 5 aasta jooksul alates segisti esmakordsest kasutamisest. Garantii ei kata aeraatoreid või teisi osi, mis vajavad regulaarset hooldust. Samuti ei kata garantii vigu, mille on põhjustanud mustus või vale paigaldus (vt kaasnevaid paigaldus- ja hooldusjuhiseid).

Varuosade saadavalolek 10 aasta jooksul pärast segisti tootmise lõpetamist

Meie tooted on kvaliteetsed ja ette nähtud kasutamiseks paljude aastate vältel. FM Mattsson tarnib varuosi toote normaalse töö tagamiseks vähemalt 10 aasta jooksul pärast seda, kui segisti enam FM Mattssoni tootevalikusse ei kuulu. Tarvikutele ja dušisüsteemidele tagame me asendustoodete või samaväärsete materjalide olemasolu, et toote funktsiooni säilitada. Kattega toodetele, mis ei ole kroomitud, tagame me varuosade olemasolu 2 aasta jooksul pärast toote eemaldamist FM Mattssoni tootevalikust.

Prindi