We use cookies for the best customer experience. If you close this window, you have accepted that cookies are used on the site. About cookies

EcoSafe® - miljøhensyn er vores mærkesag

Vi har besluttet os for at kæmpe for et bedre og mere bæredygtigt miljø. Derfor forstærker vi kampen mod hverdagens små miljøproblemer. Erfaringen har lært os, at de påvirker os lige så meget som de store.

Vores tanke med ECOSAFE er altid at forsøge at tage hensyn til helheden. Ellers kan det ende med, at vi gør noget godt for miljøet i den ene ende for så at miste terræn i den anden. Vi skal derfor først sørge for, at den totale miljøbelastning fra vores virksomhed og produktionsprocesser bliver så lille som mulig. Derefter minimerer vi den totale belastning, du som bruger belaster miljøet med.

At løse miljøspørgsmål af denne type er ingen nem opgave. Vi har måttet samle alle de erfaringer og kompetencer og hele det engagement, vi kan opbyde her i virksomheden. I fællesskab har vi gået alt igennem, fra energi- og vandspareteknik i blandingsbatterierne til transporter og energiforbruget på fabrikken.

Forskere og eksperter har længe været enige: Vi mennesker påvirker i stadig større udstrækning vores klode. Vi har tænkt os at gøre alt, hvad vi kan, for at få sat gang i en ændring. Det kan du også gøre. Ved at installere miljøhaner i køkken og badeværelse kan du nedbringe dit vand- og energiforbrug med op til 30 procent.

Udskriv